Gå til sidens indhold

Udsættelse af generalforsamlinger i DDD

På grund af COVID-19-situationen aflyser hovedbestyrelsen weekendens generalforsamlinger fredag den 2. og lørdag den 3. oktober på Hotel Nyborg Stand. Der indkaldes hurtigst muligt til nye generalforsamlinger til afholdelse ultimo februar/primo marts 2021.

Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse har løbende fulgt udvikling i situationen omkring COVID-19. Det stigende smittetal har vakt berettiget bekymring hos medlemskredsen, og samtidig er vilkårene for afholdelse af generalforsamlinger skærpet med regeringens seneste udmelding fra fredag den 25. september. Formelt set må vi godt afholde isolerede generalforsamlinger på Nyborg Strand, men det ville ikke være med den form og det indhold, som vi havde tænkt os.

Aflysning af generalforsamlingen i oktober 2020
Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at generalforsamlingerne 2-3. oktober 2020 aflyses, og der indkaldes til nye generalforsamlinger ultimo februar eller primo marts 2021 med mulighed for online deltagelse og afstemning.

Andre mulige scenarier
Hovedbestyrelsen har i samråd med foreningens jurister set på, hvilke muligheder der var for afholdelse af generalforsamlingen i oktober. Der er blandt andet set på muligheden for at deltage elektronisk på de forestående generalforsamlinger. Selv om det var teknisk muligt at sætte et sådant system op, giver vedtægterne ikke adgang til det.
Det er vedtægterne, der styrer vores foreninger, og her er der en klar sammenhæng mellem mødeindkaldelse, debat og afstemning, hvilket betyder, at det også i indkaldelsen til generalforsamlingen skal fremgå, at der er mulighed for at deltage virtuelt.

Også elektronisk afvikling af generalforsamling
Hovedbestyrelsen vælger på den baggrund at aflyse de kommende generalforsamlinger og derefter indkalde til nye fysiske generalforsamlinger, men hvor det af indkaldelsen fremgår, at man også kan deltage online – både i debat og afstemninger. Fristerne for indkaldelse betyder imidlertid, at afholdelse tidligst kan ske til februar 2021. Det endelige tidspunkt skal blandt andet aftales med hotellet.
Det har også været diskuteret helt at aflyse generalforsamlingerne og ses igen til oktober 2021, men det er der ikke juridisk grundlag for.

Behandling af valg og indkomne forslag
Aflysningen af generalforsamlingerne betyder, at valg og behandling af forslag stilles i bero, til de nye generalforsamlinger kan afholdes. Det betyder også, at de nuværende valgte formænd og bestyrelsesmedlemmer fortsætter på deres poster.

Økonomiske konsekvenser
Det har ikke været nogen nem beslutning for Hovedbestyrelsen, fordi en aflysning og udsættelse også har økonomiske aspekter. I forvejen havde vi besluttet at aflyse det store DDD-årsmøde (som skulle have været afholdt i Aalborg), og her mister vi indtægter for omkring én million kr. Udsættelsen af generalforsamlingerne vil i værste fald påføre os en omkostning på en halv million kroner.

Da Nyborg Strand formelt kan afholde arrangementet, kan vi blive pålagt en udgift hertil, og samtidig skal vi afholde et nyt. Hertil kommer, at vi til den nye generalforsamling skal etablere valide systemer, så medlemmerne har mulighed for at deltage i både debat og afstemninger. Denne omkostning vurderes at koste 2-300.000 kr., idet 11 generalforsamlinger skal dækkes med individuelle debat- og afstemningssystemer.

Velkommen i 2021
Vi håber på medlemmernes forståelse og opbakning til disse beslutninger. Vi mener i Hovedbestyrelsen, at det er den bedste måde at værne om vores forening og vores medlemsdemokrati.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingerne i 2021.

Med venlig hilsen

Hanne Knude Palshof
formand
Den Danske Dyrlægeforening