Gå til sidens indhold

Bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanter i den private sektor er sikret bedre beskyttelsesregler.

Sammen med et bredt flertal i Folketinget indgik regeringen i april 2019 en aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Her blev forligspartierne enige om at nedsætte et midlertidigt AMO-udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, eksperter og Beskæftigelsesministeriet.

Udvalget er nu klar med sine anbefalinger, der blandt andet sigter mod at skabe øget klarhed om roller og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen samt at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter, der i dag ikke er beskyttet mod afskedigelse i en overenskomst, bliver beskyttet mod afskedigelse.

Med anbefalingerne lægges der op til at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter i private virksomheder får ret til 6 ugers forlænget fratrædelse ved afskedigelse.  

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne, som ADO er en del af, glæder sig over, at der nu er fundet en løsning på, at arbejdsmiljørepræsentanter har manglet beskyttelse på det private arbejdsmarked.

- For at arbejdsmiljørepræsentanter kan varetage deres tillidserhverv ordentligt, og de mange konfliktfyldte spørgsmål på området, er der behov for et værn mod pres og repressalier fra ledelsen. Med den nye løsning om særlig beskyttelse for vores arbejdsmiljørepræsentanter bliver det hidtidige hul i lovgivningen endelig lukket, siger Lisbeth Lintz.

Kilder: Beskæftigelsesministeriet, Akademikerne