Gå til sidens indhold

Derfor bliver danskerne stresset på jobbet

Seks ud af ti danskere føler sig stresset på arbejdet, og stress er skyld i ca. en million fraværsdage årligt – men hvorfor rammer stress så mange på de danske arbejdspladser?

agenda-stor-arbejdsmangde

Stress er i sig selv ikke en sygdom, men kan føre til sygdom, hvis man udsættes for langvarige belastninger og ikke har mulighed for fx at bearbejde påvirkningerne i arbejdet og restituere tilstrækkeligt.

Stress opstår typisk, når man står over for større udfordringer – så kan man opleve at have kortvarigt stress i den periode, hvor udfordringen skal løses. Den kortvarige stress kan gøre én i stand til at klare udfordringer bedst muligt, den kan gøre os ’fit for fight’, skærpe opmærksomheden og øge koncentrationen.

Når udfordringen er overstået, er det imidlertid vigtigt, at der følger en periode uden ekstra belastning, hvor kroppen får ro igen til at komme sig og genopbygge ressourcer. Hvis tilstanden derimod varer ved, kan belastningen udvikle sig til langvarig stress.

Tal fra Ballisagers kandidatanalyse viser, at 14 procent af deltagerne ofte føler sig stresset på jobbet, mens 48 procent svarer ”ja, men dog sjældent”, og 38 procent svarer ”nej” til, om de føler sig stressede. Kvinde er hyppigere stresset end mænd, og de 35-50-årige føler sig hyppigere stresset end andre aldersgrupper.

De 14 procent, der har svaret ”ofte” til følelsen af stress på arbejdet, er endvidere blevet spurgt om, hvilken faktor der er den største stressekilde. Her svarer 58 procent, at det er arbejdsmængden, mens 16 procent svarer virksomhedens generelle kultur, og 8 procent svarer dårlig relation til chefen.

Den uddannelsesmæssige baggrund har også noget at sige for følelsen af stress: Ansatte med en kort eller mellemlang videregående uddannelse føler sig hyppigere stresset end ansatte med andre uddannelsesbaggrunde. Inden for sektorerne er offentligt ansatte mere stressede end privatansatte. Og arbejder du i en virksomhed, hvor der ikke er overskud i det seneste regnskab, kan det også medføre stress.

Generelt har ca. 430.000 symptomer på alvorligt stress hver dag, det svarer til ca. 12 procent af befolkningen, og der er ca. 500.000 henvendelser årligt om stress i almen praksis.

Læs mere i Ballisagers Kandidatanalyse