Gå til sidens indhold

Kompetencefonde til efter- og videreuddannelse for regionalt og kommunalt ansatte

Takket være overenskomstresultatet fra sidste år (OK21) oprettes der nu kompetencefonde på det regionale og kommunale område. Som ansat i en region eller kommune kan du derfor søge om støtte på op til 30.000 kroner til kompetencegivende efter- og videreuddannelse og op til 50.000 kroner til en masteruddannelse.

COLOURBOX17642773

De Regionale og Kommunale kompetencefonde åbner til april for første gang op for ansøgninger til støtte for kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Vi kan nu se frem til en overenskomstperiode, hvor overenskomstparterne afsætter 65,55 millioner kroner til udvikling af regionalt og kommunalt ansattes individuelle kompetencer.

Den Regionale Kompetencefond har afsat midler for 25,42 millioner kroner, mens den Kommunale Kompetencefond har afsat midler for 40,14. Ved hver af de syv puljeåbninger tilføres der henholdsvis 3,5 og 5 millioner kroner. Kompetencefondene er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden, og derfor skal du være klar ved tasterne 1. og 5. april 2022, hvor der åbnes op for ansøgninger. Ansøgninger behandles efter først til mølle-princippet.

Den Regionale Kompetencefond

Hvis du er ansat i en region, skal du søge om støtte til efter- og videregående uddannelse gennem Den Regionale Kompetencefond.

Hvis du er ansat i staten

Ansatte i staten har ligeledes mulighed for at søge støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse.
Det kan du læse mere her 

Kompetencefonden giver støtte til uddannelser, der giver ansatte i regioner et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet. Støtten skal ses som et supplement til den indsats, der allerede finder sted på din arbejdsplads i forhold til efter- og videreuddannelse. Fonden dækker højst op til 30.000 kroner, dog 50.000 kroner ved masteruddannelse. Det resterende beløb finansieres af din arbejdsgiver.

Du kan læse mere om Den Regionale Kompetencefond samt ansøge om støtte på: denregionalekompetencefond.dk, og du kan kontakte fondens sekretariat på telefon 9116 8830 eller e-mail kontakt@DenRegionaleKompetencefond.dk om spørgsmål vedrørende udfyldelse af ansøgningsskema.

Den Kommunale Kompetencefond

Hvis du er ansat i en kommune, skal du søge om støtte til efter- og videregående uddannelse gennem Den Kommunale Kompetencefond.
Kompetencefonden giver støtte til uddannelser, der giver ansatte i kommuner et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet. Støtten skal ses
som et supplement til den indsats, der allerede finder sted på din arbejdsplads i forhold til efter- og videreuddannelse. Fonden dækker 80 procent af det ansøgte beløb, dog højst 30.000 kroner. For masteruddannelser ydes der støtte op til 50.000 kroner. De resterende 20 procent finansieres af din arbejdsgiver.

Du kan læse mere om Den Kommunale Kompetencefond samt ansøge om støtte på: denkommunalekompetencefond.dk, og du kan kontakte fondsadministratoren på 3370 3871 eller e-mail kontakt@denkommunalekompetencefond.dk om spørgsmål vedrørende udfyldelse af ansøgning.

Hvad kan du få støtte til?

De Regionale og Kommunale kompetencefonde yder støtte til efter- og videregående uddannelser, som fremgår af en positivliste over forhåndsgodkendte uddannelser, herunder:

 • Akademiuddannelser (eller moduler)
 • Diplomuddannelser (eller moduler)
 • Kandidatuddannelser (eller moduler)
 • Masteruddannelser (eller moduler).

Denne liste er ikke udtømmende, og øvrige ansøgninger behandles konkret. Derudover kan du modtage støtte til uddannelsesgebyr, materialer, bøger, transport samt ophold i forbindelse med uddannelsen. Der ydes ikke støtte til elektroniske hjælpemidler, herunder for eksempel PC eller iPad. Støtten udbetales til din arbejdsgiver, som herefter afholder alle udgifter til den valgte efter- og videregående uddannelse.

Vigtige datoer

1. april 2022 – Den Regionale Kompetencefond
åbner op for første ansøgningsrunde.
5. april 2022 – Den Kommunale Kompetencefond
åbn

Sådan kommer du i gang 

Du skal forberede dig i god tid, og her kan du læse nærmere om, hvordan du skal gøre dig klar, inden den første ansøgningsrunde
åbner op 1. april 2022 for Den Regionale Kompetencefond og 5. april 2022 for Den Kommunale Kompetencefond.

 1. Tag en snak med din leder og/eller din tillidsrepræsentant (TR). Indled en dialog med din leder/TR om relevante udviklingsmuligheder
  for dig.
 2. Undersøg pris, tid samt link til den ønskede uddannelse. Få afklaret, hvilken uddannelse du er interesseret i, og hvornår du i øvrigt kan deltage. Kig på fondenes positivlister over godkendte uddannelser, der ydes støtte til.
 3. Aftal uddannelse med din leder. Den valgte uddannelse skal godkendes og senere underskrives af din leder samt TR. Sørg for, at din leder bakker op om dit uddannelsesvalg.
 4. Udfyld ansøgningen. Ansøgningen skal udfyldes og sendes via kompetencefondenes hjemmesider. Når ansøgningen er sendt, reserveres din plads. Ansøgningen
  skal underskrives af din leder og TR inden for 40 dage, og først herefter behandles din ansøgning.
 5. Har du ikke en TR - så kan vi i Dyrlægeforenings sekretariat underskrive. Skriv til Anita Christensen på ach@ddd.dk.
 6. Afvent behandling af ansøgning. Svar på ansøgning kommer inden for cirka 14 dage.