Gå til sidens indhold

Nye regler om hjemmearbejde

Der er med virkning fra 30. april 2022 vedtaget en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladser.

Skrivebord Unsplash

Arbejdsmiljøloven gælder i hovedreglen fortsat fuldt ud ved hjemmearbejde. Dog gælder arbejdsmiljølovgivningens krav til indretning af arbejdspladsen som hovedregel ikke ved hjemmearbejde. Hvis der er tale om skærmarbejde hjemmefra, gælder reglerne herfor i skærmbekendtgørelsen dog, hvis den ansatte udfører skærmarbejdet hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

Gælder skærmbekendtgørelsen gælder der blandt andet følgende krav:

  1. Der skal være tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.
  2. Der skal være en indstillelig arbejdsstol, der passer til medarbejderen.
  3. Der skal være et bord, der passer i højden til medarbejderen. Hæve-sænkebord er ikke et krav.
  4. Der skal være plads til, at medarbejderen kan hvile armene på bordet foran tastaturet.
  5. Der skal være eksternt tastatur og mus.
  6. Skærmen skal kunne stå i ca. 50 cm afstand fra brugerens øjne.
  7. Der skal være tilstrækkelig almenbelysning.
  8. Hvis arbejdet kræver særlig belysning, skal der være en skrivebordslampe.

Uanset varigheden og omfanget af hjemmearbejdet er arbejdsgiver ansvarlig for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Medarbejderen skal medvirke til at arbejde efter arbejdsgivers anvisninger.

Herudover skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV) for hjemmearbejde også uanset omfanget og varigheden af hjemmearbejdet. Arbejdsmiljøorganisationen aftaler, hvordan denne opgave varetages.

Der findes uddybning af reglerne i ATs vejledning om hjemmearbejde af 30. marts 2022, der gælder fra 30. april 2022,  for uddybning, som findes her.

Bekendtgørelse om begrænsninger i anvendelse af lov om arbejdsmiljø på arbejde, der udføres i den ansattes hjem nr. 384 af 23. marts 2022 findes her.

Læs mere her.