Gå til sidens indhold

Sådan ser arbejdsgivere på seniorer

Pensionsalderen bliver ved med at stige de kommende år, og det betyder flere seniorer på det danske arbejdsmarked. Men hvordan ser virksomhederne på kvalifikationerne hos seniorer? Få svaret her.

C6A6912 Ikke D

Tal fra Danmarks Statistik i 2020 viser, at tilknytningen til arbejdsmarkedet for seniorer er stigende, og i løbet af få år kommer der mange flere seniorer på det danske arbejdsmarked, blandt andet fordi danskerne skal arbejde længere på grund af en stigende pensionsalder. Men arbejdsmarkedet er ikke nødvendigvis gearet til at tage imod det stigende antal ældre medarbejdere.

Derfor har konsulenthuset Ballisager, der arbejder med rekruttering, netop undersøgt opfattelsen af seniorerne på arbejdsmarkedet hos 1000 forskellige virksomheder. De er blevet spurgt til, hvilke kvaliteter seniorerne har, og hvad gruppen skal være opmærksom på i forhold til at gøre sig attraktiv for arbejdsgiveren.

Virksomhederne i undersøgelsen er generelt meget opmærksomme på seniorernes kvaliteter. Kun syv procent mener, at seniorer er mindre produktive, og over 80 procent mener, at seniorerne generelt ikke performer dårligere end øvrige aldersgrupper.

Tallene dækker dog over store spænd på tværs af brancher i det private erhvervsliv, hvor fx oplevelsesøkonomien, finans og ejendomme er mere kritiske over for seniorernes performance, mens holdningen til seniorerne er mere ensartet i det offentlige, dog med undtagelse af sundhedsvæsenet.

Når der bliver spurgt til, hvordan de forskellige aldersgrupper forholder sig til seniorer på arbejdsmarkedet, og hvilke barrierer som seniorerne med fordel kunne imødegå, oplever 37 procent, at seniorernes digitale kompetencer ikke er opdateret. Det gælder især aldersgruppen 18-40-årige, hvor 43 procent oplever det som et problem. 42 procent af den aldersgruppe mener også, at seniorer har sværere ved at lære nye ting, mens det kun er 17 procent af gruppen 55+, der er af samme opfattelse.

Gennemsnitsalderen for at blive betragtet som senior er 62 år. I offentlige og store private virksomheder defineres flere før 60 år som seniorer, 6 procent af de små virksomheder har ikke en seniordefinition. For de store private virksomheders vedkommende er tallet 36 procent, og for offentlige virksomheder er tallet 22 procent.

Læs mere i Rekrutteringsanalysen fra Konsulenthuset Ballisager.

Se, hvilke muligheder du har for senioraftale