Gå til sidens indhold

Ejerskab af kat – nye regler

Fra 1. juli 2021 er der ikke længere pligt til at fremlyse umærkede katte. Det betyder, at ejerskabet til umærkede katte automatisk overgår til optageren, og kattene øjeblikkeligt vil kunne videreformidles. Katteansvarsgruppen har udarbejdet informationsmateriale, som kan bruges i klinikkerne til at informere katteejerne om de konsekvenser, som en manglende mærkning kan medføre.

Scanstockphoto Image 4690113

Den 1. juli 2021 afskaffes pligten til at fremlyse umærkede katte. Det betyder, at ejerskabet af disse dyr automatisk overgår til optageren og de øjeblikkeligt kan videreformidles.

Formålet med lovændringen er at øge katteejernes incitament til at få mærket deres katte og at afhjælpe presset på katteinternaterne, som har oplevet en stigende tilgang af herreløse tamkatte.

Fra den 1. juli kan en kat, der ikke er mærket med øretatovering, mikrochip eller halsband, optages eller videreformidles af enhver og skal ikke fremlyses, hverken af privatpersoner eller internater.

Er katten mærket og registreret korrekt, har internatet eller optageren pligt til at kontakte ejeren inden for 24 timer og når kontakt er etableret, har ejeren 24 timer til at afhente katten, medmindre andet bliver aftalt. Ellers bliver katten optagerens ejendom.

Opfordring til at få katten mærket og registreret

Faggruppe Familiedyr anbefaler, at katten mærkes permanent med en øretatovering og/eller en mikrochip, da et halsband nemt kan falde af eller fjernes. Katten bør samtidigt registreres i mindst et katteregister, så ejer let kan kontaktes, hvis katten bliver fundet og dermed blive genforenede.

Det er en katteejers eget ansvar at sørge for, at de oplysninger, der står i registret, er opdaterede og korrekte.

Materiale til brug på klinikkerne 

Hent coverfoto til Facebook

Hent foto til Facebook-opslag

Hent foto til Instagram-opslag

Tekst: Vigtigt nyt til katteejere (opslag som billedfil)
Tekst: Vigtigt nyt til katteejere (opslag som pdf)

Tekst til Facebook- og Instagramopslag

Deltagere i Katteansvargruppen

Dansk Katteregister www.dansk-katteregister.dk
Den Danske Dyrlægeforening www.ddd.dk
Det Danske Katteregister www.katteregister.dk
Dyrefondet www.dyrefondet.dk
Kattens Værn www.kattens-vaern.dk
Dyrenes Beskyttelse www.dyrenesbeskyttelse.dk Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation www.doso.dk
lnges Kattehjem www.inges-kattehjem.dk
The Voice of Pets www.thevoiceofpets.dk