Gå til sidens indhold

Fagveterinærsygeplejerske i familiedyrs adfærd

Hund Patient

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dyreadfærdskonsulenten Iben Meyer udbyder i samarbejde fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i familiedyrs adfærd og adfærdsbehandling.

Uddannelsen henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i adfærd og ønsker at udvide sine kompetencer på området.​

 • Om uddannelsen

  Når vi har en bedre forståelse for dyrenes adfærd og ved, hvordan vi håndterer dem bedst muligt, øger det ikke bare dyrenes tryghed og trivsel i klinikken, det letter også mange arbejdsgange og er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi ved også i dag, at diagnosticering og behandling af dyrene bliver mere pålidelig og sikker, når deres stressniveau holdes nede. Tilmed vil fokus på dyrenes adfærd, forebyggende rådgivning og undervisning af dyrenes ejere skabe stor tilfredshed og øge tilknytningen til klinikken.

  EUddannelse varer 1½ år og består af 8 moduler med både teoretisk og praktisk undervisning. Der må påregnes en del hjemmearbejde imellem modulerne, dels i form af skriftligt arbejde, læsning af relevant litteratur samt praktisk arbejde med det, deltagerne lærer undervejs, herunder arbejde med adfærdsbehandlinger.

  Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i Familidyrs Adfærd. Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dyreadfærdskonsulenten.
  Undervisningen vil foregå på dansk, mens undervisningsmateriale vil være på dansk og engelsk.

 • Formålet med uddannelsen

  Formålet med denne uddannelse er at give fagveterinærsygeplejersken:

  • En robust forståelse for og evne til at aflæse familiedyrenes adfærd
  • Praktisk erfaring med de nyeste ’low stress’ håndteringsteknikker
  • Praktisk erfaring med anvendelsen af indlæringsteorier i arbejdet med dyr
  • Viden om den optimale indretning af klinikken ift. at give dyrene en god oplevelse
  • Grundlag for at kunne vejlede dyreejere omkring aktivering af hund/kat, beroligende hjælpemidler og mindre problemer relateret til adfærd
  • Kompetencer til at kunne identificere henvisningskrævende adfærdsproblemer
  • Forudsætninger for at kunne afholde forebyggende adfærdsundervisning på klinikken, f.eks. hvalpeaftner, socialisering, håndteringstræning

 • Optagelseskrav

  Bestået veterinærsygeplejerske eksamen.

  Det forudsættes endvidere, at deltagerne har ansættelse på en klinik, der behandler familiedyr og hvor kursisten har mulighed for at arbejde med adfærdsrelaterede tiltag i løbet af uddannelsen.

  Deltagerne skal have adgang til klinikkens udstyr og journaler og vil blive bedt om at medbringe video (udelukkende til brug i undervisningen) af patienter og håndteringen af patienter, hvorfor tilladelse til at filme i klinikken vil være en fordel.

 • Deltagerantal

  11-20 deltagere

 • Kursusstart

  Uddannelsen starter torsdag den 1. september 2022.

 • Kursusopbygning

  Uddannelsen i Adfærdsbehandling vil bestå af 8 moduler (19 dage i alt). De første 2 moduler (5 dage) tages sammen med deltagere på Fagveterinærsygeplejerske i klinikrelateret familiedyrs adfærd. Teoretisk og praktisk undervisning vil foregå i Center for Dyreadfærd i Birkerød

  Der må påregnes en del praktisk arbejde imellem modulerne i form af både skriftlige opgaver, læsning af faglitteratur, og arbejdet med egne klienter.

  Undervisningsdage

  Modul 1: Aflæsning, forståelse og professionel beskrivelse af familiedyrenes adfærd. Torsdag den 1. og fredag den 2. september 2022

  Modul 2: Indlæringsteori i teori og praksis. Onsdag den 9., torsdag den 10. og fredag den 11.november 2022

  Modul 3: Introduktion til adfærdsbehandling. Mandag den 9. og tirsdag den 10. januar 2023

  Modul 4: Træningsmæssige tiltag. Torsdag den 9. og fredag den 10. marts 2023

  Modul 5: Typer af adfærdsproblemer. Onsdag den 10., torsdag den 11 og fredag den 12. maj 2023

  Modul 6: Praktisk arbejde med adfærdsproblemer. Torsdag den 8. og fredag den 9. juni 2023

  Modul 7: Arbejdet med klienterne. Torsdag den 24. og fredag den 25. august 2023

  Modul 8: Egne cases. Onsdag den 22, torsdag den 23., fredag den 24. november 2023

  Løbende evaluering: en mindre skriftlig opgave samt case logs ifm. egne adfærdsbehandlinger

  Eksamen: Skriftlig opgave samt mundtlig fremlæggelse af denne torsdag den 11./fredag den 12. januar 2024.

 • Pris

  Prisen for uddannelsen er 60.000 kr. plus moms og omfatter omkostninger til undervisning, kursusmateriale (herunder en lærebog) og frokost på kursusdage. Yderligere faglitteratur er ikke inkluderet i prisen.

  Har du taget Fagveterinærsygeplejerske uddannelsen i klinikrelateret familiedyrs adfærd sparer du både tid og penge når du fortsætter på Fagveterinærsygeplejerske uddannelsen i adfærdsbehandling. Uddannelsens pris er 40.000 kr. og du starter først på modul 3, da du har gennemgået undervisningen på modul 1+2.

 • Tilmelding

  Tilmelding er bindende og der opkræves et depositum på 5000 kr. ved tilmelding. Depositummet refunderes ikke ved framelding.

  Tilmelding skal ske via mail til Veterinærsygeplejerskernes Fagforening: vf@forbundet.dk

  Tilmeldingsblanket hvis du har taget Fagveterinærsygeplejerske i klinikrelateret familiedyrs adfærd: Ansøgningsblanket til Fagveterinærsygeplejerske-Adfærdsbehandling-2022-reduceret pris

  Tilmeldingsblanket hvis du ikke har taget Fagveterinærsygeplejerske i klinikrelateret familiedyrs adfærd: Ansøgningsblanket til Fagveterinærsygeplejerske-Adfærdsbehandling-2022

 • Underviser

  Iben Meyer


  • Dyrlæge i 2007
  • Dyreadfærdsterapeut fra Etologisk Institut 2007
  • Phd i etologi
  • Siden 2007 løbende videreuddannet indenfor etologi, menneske-dyr relationen og indlæringspsykologi/træning
  • Stiftede firmaet Dyreadfærdskonsulenten i 2014

  Spørgsmål til uddannelsen kan stilles via mail til iben@dyreadfaerdskonsulenten.dk

 • 7 gode grunde til at starte på uddannelsen
  1. I kan blive meget bedre til at forebygge den frygt og angst, der er forbundet med at komme og blive håndteret på en dyreklinik. Studier viser, at det at komme på en dyreklinik øger dyrenes stress og tendens til frygt og angst, ikke bare på klinikken, men også i det daglige liv. Sådan behøver det ikke at være!

  2. Det kan øge klinikkens omsætning at arbejde på at mindske frygt og stress for dyrene. Det vil blive et mere behageligt sted at tage sit kæledyr hen, hvilket vil give positiv omtale og dermed flere klienter.

  3. Fokus på indretning af klinikken samt håndteringsprocedurer i forhold til at mindske stress og frygt giver dyrene en bedre oplevelse med at komme på klinikken. En positiv oplevelse fremmer sandsynligheden for at næste besøg bliver endnu bedre. I modsætning hertil vil en negativ oplevelse øge risikoen for, at næste besøg bliver endnu sværere.

  4. Arbejdsgangen og -miljøet på klinikken bliver bedre. At skulle kæmpe med stressede og frygtsomme dyr er ikke bare nedbrydende rent følelsesmæssigt, det forsinker også procedurer og spreder stress-stemning til andre dyr og ansatte.

  5. Trygge og minimalt stressede dyr giver bedre og mere sikker diagnostik og behandling af dyret.

  6. Dyrenes ejere, klienterne, vil elske klinikken for, at deres dyr er mere trygge og får en roligere oplevelse. Ejerne vil være mere tilbøjelige til at møde op, når dyret har symptomer og dermed ikke vente til absolut sidste øjeblik.

  7. Klienterne får en større tilknytning til de klinikker, hvor der tilbydes adfærdsservices i forskelligt omfang, f.eks. hvalpehold, katte-aftener, adfærdsrådgivning eller fokus på adfærdsproblemer med mulighed for at henvise til fagfolk.

  En VSP, der får fag-VSP-uddannelsen i Familiedyrs Adfærd får redskaber til at

  • give dyrene en endnu bedre oplevelse på klinikken
  • hjælpe hele klinikken med at sætte fokus på adfærd
  • kunne vejlede klienter omkring hunde og kattes adfærd

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Anita Ny