Gå til sidens indhold

Fagveterinærsygeplejerske i familiedyrs adfærd

Hund Patient

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dyreadfærdskonsulenten Iben Meyer udbyder i samarbejde fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i familiedyrs adfærd og adfærdsbehandling.

Uddannelsen henvender sig til veterinærsygeplejersker i klinisk praksis, der har en generel interesse i adfærd og ønsker at udvide sine kompetencer på området.

 • Om uddannelsen

  Når vi har en bedre forståelse for dyrenes adfærd og ved, hvordan vi håndterer dem bedst muligt, øger det ikke bare dyrenes tryghed og trivsel i klinikken, det letter også mange arbejdsgange og er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi ved også i dag, at diagnosticering og behandling af dyrene bliver mere pålidelig og sikker, når deres stressniveau holdes nede. Tilmed vil fokus på dyrenes adfærd, forebyggende rådgivning og undervisning af dyrenes ejere skabe stor tilfredshed og øge tilknytningen til klinikken.

  Efteruddannelsen i Familiedyrs Adfærd udstyrer deltagerne med viden og kompetencer til brug i det daglige arbejde på klinikken.
  Uddannelsen tager 1 år og består af 5 moduler med både teoretisk og praktisk undervisning. Der må påregnes en del hjemmearbejde imellem modulerne, dels i form af skriftligt arbejde, læsning af relevant litteratur samt praktisk arbejde med det, deltagerne lærer undervejs.

  Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som Fagveterinærsygeplejerske i Familidyrs Adfærd. Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Dyreadfærdskonsulenten.
  Undervisningen vil foregå på dansk, mens undervisningsmateriale vil være på dansk og engelsk.

 • Formålet med uddannelsen

  Formålet med denne uddannelse er at give fagveterinærsygeplejersken:

  • En robust forståelse for og evne til at aflæse familiedyrenes adfærd
  • Praktisk erfaring med de nyeste ’low stress’ håndteringsteknikker
  • Praktisk erfaring med anvendelsen af indlæringsteorier i arbejdet med dyr
  • Viden om den optimale indretning af klinikken ift. at give dyrene en god oplevelse
  • Grundlag for at kunne vejlede dyreejere omkring aktivering af hund/kat, beroligende hjælpemidler og mindre problemer relateret til adfærd
  • Kompetencer til at kunne identificere henvisningskrævende adfærdsproblemer
  • Forudsætninger for at kunne afholde forebyggende adfærdsundervisning på klinikken, f.eks. hvalpeaftner, socialisering, håndteringstræning

 • Optagelseskrav

  Bestået veterinærsygeplejerske eksamen.

  Det forudsættes endvidere, at deltagerne har ansættelse på en klinik, der behandler familiedyr og hvor kursisten har mulighed for at arbejde med adfærdsrelaterede tiltag i løbet af uddannelsen.

  Deltagerne skal have adgang til klinikkens udstyr og journaler og vil blive bedt om at medbringe video (udelukkende til brug i undervisningen) af patienter og håndteringen af patienter, hvorfor tilladelse til at filme i klinikken vil være en fordel.

 • Deltagerantal

  14-25 deltagere

 • Kursusstart

  Uddannelsen starter fredag den 19. februar 2021.

 • Kursusopbygning

  Der vil være i alt 5 moduler, hvor deltagerne mødes enten alle sammen eller i hold af 5-6 kursister. Herudover vil der være 2 webinarer imellem modulerne. Teoretisk og praktisk undervisning vil foregå i Dyrekonsulentens lokaler i Birkerød

  Undervisningsdage

  • Modul 1: fredag d.19. + lørdag d.20. februar 2021
  • Imellem modul 1 og 2 indsamles videomateriale fra klinikken til gennemgang på modul 2
  • Modul 2: fredag d.16. + lørdag d.17. april 2021
  • Webinar 1a: onsdag d.26. maj 2021
  • Webinar 1b: onsdag d.16. juni 2021
  • Modul 3: onsdag d.25. + torsdag d.26. + fredag d.27. august 2021
  • Webinar 2: onsdag d.15. september 2021
  • Modul 4: torsdag d.14. + 15. oktober 2021
  • Modul 5: 19. + 20. november 2021
  • Afleveringsfrist skriftlig opgave: 17. januar 2022
  • Eksamen: 18. februar 2022
 • Pris

  Prisen for uddannelsen er 39.900 kr. plus moms og omfatter omkostninger til undervisning, kursusmateriale og frokost på kursusdage.

 • Tilmelding

  Tilmelding er bindende og der opkræves et depositum på 5.000 kr. ved tilmelding. Depositummet refunderes ikke ved framelding.

  Restbeløbet betales i to rater. Første rate betales fire uger inden kursus start. Anden rate betales inden modul 4. Ledende chef på kursistens arbejdsplads skal underskrive tilmelding som ansvarlig for uddannelsen.

  Tilmelding skal ske via mail til Veterinærsygeplejerskernes Fagforening: vf@forbundet.dk

  Få tilmeldingsblanketten her: Ansøgningsblanket til Fagveterinærsygeplejerske-Familiedyrsadfærd-2019

 • Underviser

  Iben Meyer


  • Dyrlæge i 2007
  • Dyreadfærdsterapeut fra Etologisk Institut 2007
  • Phd i etologi
  • Siden 2007 løbende videreuddannet indenfor etologi, menneske-dyr relationen og indlæringspsykologi/træning
  • Stiftede firmaet Dyreadfærdskonsulenten i 2014

  Spørgsmål til uddannelsen kan stilles via mail til iben@dyreadfaerdskonsulenten.dk

 • 7 gode grunde til at starte på uddannelsen
  1. I kan blive meget bedre til at forebygge den frygt og angst, der er forbundet med at komme og blive håndteret på en dyreklinik. Studier viser, at det at komme på en dyreklinik øger dyrenes stress og tendens til frygt og angst, ikke bare på klinikken, men også i det daglige liv. Sådan behøver det ikke at være!

  2. Det kan øge klinikkens omsætning at arbejde på at mindske frygt og stress for dyrene. Det vil blive et mere behageligt sted at tage sit kæledyr hen, hvilket vil give positiv omtale og dermed flere klienter.

  3. Fokus på indretning af klinikken samt håndteringsprocedurer i forhold til at mindske stress og frygt giver dyrene en bedre oplevelse med at komme på klinikken. En positiv oplevelse fremmer sandsynligheden for at næste besøg bliver endnu bedre. I modsætning hertil vil en negativ oplevelse øge risikoen for, at næste besøg bliver endnu sværere.

  4. Arbejdsgangen og -miljøet på klinikken bliver bedre. At skulle kæmpe med stressede og frygtsomme dyr er ikke bare nedbrydende rent følelsesmæssigt, det forsinker også procedurer og spreder stress-stemning til andre dyr og ansatte.

  5. Trygge og minimalt stressede dyr giver bedre og mere sikker diagnostik og behandling af dyret.

  6. Dyrenes ejere, klienterne, vil elske klinikken for, at deres dyr er mere trygge og får en roligere oplevelse. Ejerne vil være mere tilbøjelige til at møde op, når dyret har symptomer og dermed ikke vente til absolut sidste øjeblik.

  7. Klienterne får en større tilknytning til de klinikker, hvor der tilbydes adfærdsservices i forskelligt omfang, f.eks. hvalpehold, katte-aftener, adfærdsrådgivning eller fokus på adfærdsproblemer med mulighed for at henvise til fagfolk.

  En VSP, der får fag-VSP-uddannelsen i Familiedyrs Adfærd får redskaber til at

  • give dyrene en endnu bedre oplevelse på klinikken
  • hjælpe hele klinikken med at sætte fokus på adfærd
  • kunne vejlede klienter omkring hunde og kattes adfærd

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

anita.jpg