Gå til sidens indhold

DA inviterer til debatmøde om Nødslagtning og Kødkontrol

Hvad er din mening om samarbejdet med Fødevarestyrelsen om de opgaver, som dine ansatte dyrlæger og du udfører for styrelsen? Er der noget, der kan gøres bedre, eller noget som bør ændres mere radikalt? Kom til debat- og input-møde på Sabro Kro v. Århus den 20. marts 2023 kl. 15.00. Her vil ordet være frit, da Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening ønsker netop dit input til vores igangværende forhandlinger med Fødevarestyrelsen.

Kontrol2 Web

DA har i længere tid forhandlet en samarbejdsaftale med Fødevarestyrelsen, som sætter de økonomiske og praktiske rammer for frikøb af dyrlæger fra praksis ved AM kontrol ved nødslagtning, gårdslagtning og slagtning af uhåndterbare dyr.

Aftalen er i det store hele en fornyelse af den eksisterende aftale med nogle optimeringer, og er tæt på at være færdigforhandlet.

DA ønsker dog samtidigt, at de samme vilkår om frikøb fra praksis skal være gældende for den arbejdskraft, som praksis stiller til rådighed, når der udføres opgaver for Fødevarestyrelsen på de små slagtehuse vedr. kødkontrol.

Dette har Fødevarestyrelsen indtil videre ikke villet, idet styrelsen bl.a. mener, at arbejdet for de små slagtehuse kan planlægges, og derfor ikke medfører samme omkostning for praksis som nødslagtninger. Dette mener DA er forkert, da en time væk fra praksis udgør samme omkostning for arbejdsgiver uanset hvornår den placeres. Der mistes i alle tilfælde anden potentiel omsætning, og dette mener DA, at arbejdsgiverne skal have betaling for af Fødevarestyrelsen.

For at komme videre i forhandlingerne, vil DA meget gerne have DIT input til, hvad I som arbejdsgivere har brug for i en sådan aftale. Skal vi holde fast i, at den skal være identisk som den for nødslagtning? Eller er der noget, vi kan give køb på?

Fungerer disse aftaler i det hele taget som de skal?   

 

Tid: 20. marts 2023 kl. 15.00

Sted: HOTEL SABRO KRO, Viborgvej 780, 8471 SABRO

Tilmelding: Skriv e-mail til DA@ddd.dk med angivelse af, hvor mange I kommer

Tilmeldingsfrist: Senest den 15. marts 2023.

Arrangementet er kun for arbejdsgivere og medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening.

Vi glæder os til at se dig.