Gå til sidens indhold

DA-modstand mod momsfritagelse af veterinære ydelser

På UEVP’s virtuelle generalforsamling den 10. juni 2021 talte DDD’s repræsentant, DA-formand Mikkel Markussen, klart imod en momsfritagelse af veterinære ydelser og produktsalg i EU. Heller ikke alternativet – en europæisk harmonisering af momsen på dyrlægefakturaer – var spiselig for DA og DDD.

I Danmark kan momsregistrerede erhvervsdrivende som bekendt ”løfte” momsen på deres udgifter og modregne, når de afregner udgående moms. Med en universel dansk moms på 25 % vil momsfritagelse betyde, at den danske statskasse vil give køberne af veterinære servicer en rabat på 20 %, imens dyrlægevirksomhedernes udgifter de facto vil stige med 25 %, da der ikke er nogen salgsmoms at løfte købsmomsen i.

Man behøver ikke være revisor for at se, at dette er en skidt forretning for praksis. Ydermere er momsfrie erhverv i Danmark ramt af en lønsumsafgift på 4,12 % af den samlede lønudgift og af virksomhedens overskud. En momsfritagelse af danske dyrlæger vil desuden være uden betydning for business to business-ydelser, fordi kunderne her – først og fremmest landbruget – ligeledes kan løfte deres momsudgift.

Repræsentanterne fra Tyskland, Østrig, Schweitz, Luxemborg og til dels Norge og Finland var enige i den danske bekymring. Ungarn argumenterede også imod initiativet og fremførte, at moms bør ses i sammenhæng med nationale skattepolitikker, og Storbritannien erklærede sig af princip som modstander af europæisk harmonisering.

Det kom til en afstemning om, hvorvidt man skulle fortsætte lobbyinitiativerne og udarbejdelsen af et fælles politikpapir på området. Her stemte ca. 60 % for, mens kun ca. 30 % ligesom Danmark ønskede, at initiativet skulle stoppes.
Mikkel Markussen opfordrede herefter til, at et kommende politikpapir i videst muligt omfang tager hensyn til dyrlægers interesser i forskellige medlemslande, så UEVP’s politik ikke får negative økonomiske konsekvenser for dyrlægeerhvervet i enkelte lande.

DA vil nu følge UEVP’s arbejde med sagen nøje og om nødvendigt tage kontakt til relevante danske medlemmer af Europa-Parlamentet.