Gå til sidens indhold

Dyrlægeoverenskomsten snart i hus

Efter nogle gode og konstruktive, men også til tider hårde, forhandlinger er der ved at være enighed om, hvordan Dyrlægeoverenskomsten skal se ud i de kommende tre år. Det er DA´s klare opfattelse, at der er indgået et afbalanceret forlig indenfor en fornuftig økonomisk ramme, som i alt er på 6,60 % over tre år.

Formand Mikkel Markussen udtaler:

DA’s bestyrelse har i mange år ønsket at normalisere løn og vilkår for ansatte dyrlæger. Udfordringen har hidtil været, at dyrlæger har haft yderst beskyttede og for arbejdsgiveren ufleksible vilkår, men til gengæld ikke samme løn som andre lønmodtagere på lignende uddannelsesniveau. Det retter vi op på med nyskabelsen ”Praksisdyrlægen”, som får mulighed for at oppebære en væsentlig højere løn, men til gengæld skal tage et større medansvar i virksomhederne og gå de ekstra skridt for at få enderne til at nå sammen og sikre lønsomheden.

Pensionsomlægningen i september 2020 medførte for nogle en utilsigtet lønnedgang. Dette rettes der op på ved, at flere løndele gøres pensionsgivende.

Indenfor omkostningsrammen på de 6,6 % er der også blevet plads til en række af ADOs ønsker, fx betalt frihed Nytårsaftensdag, som veterinærsygeplejerskerne har det, generelle stigninger på løntrinene samt ret til betalt sorgorlov ifm. barns død.

Herudover er der sket en større redaktionel gennemgang og ændring af overenskomsten med det formål, at den bliver klarere at læse og finde svar i.

Urafstemningsmateriale forventes udsendt lige efter Påske.