Gå til sidens indhold

Faglig voldgift på Thorvaldsensvej


Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening afviklede mandag den 13. november 2023 en faglig voldgift med højesteretsdommer Oliver Talevski som opmand.

Sidedommere fra DA var juridisk konsulent Anja Strange og tidligere formand for DA Steen Bo Larsen.

Uenigheden mellem parterne bestod i, hvorvidt man ved overenskomstforhandlingerne i 2021 havde aftalt, at de nye og forbedrede ulempetillæg til veterinærsygeplejersker for arbejde på skæve tidspunkter også skulle gælde ved arbejde på rådighedsvagt og tilkaldevagt. Dette mener DA ikke, at parterne har aftalt, hvorimod fagforeningen forudsatte, at samme tillæg skulle gælde for vagtarbejde.

Voldgiften varede hele dagen, i alt ni vidner blev afhørt, og sagen forløb efter DAs mening godt. Opmanden var klar til at afgøre sagen straks i form af en tilkendegivelse til parterne. Men da fagforeningen ønskede en kendelse, det vil sige en skriftlig afgørelse med angivelse af de forhold, som opmanden tillægger vægt - så vi venter lidt på resultatet. Kendelsen foreligger om en til to uger, og vi håber snart at kunne bringe godt nyt.