Gå til sidens indhold

Ferie i udlandet og COVID-19

Hvordan forholder virksomheden sig til medarbejderes rejser til områder, som myndighederne fraråder for at mindske smitte med COVID-19?

Udenrigsministeriet fraråder aktuelt alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august 2020. Fra den 15. juni 2020 er rejser til Norge, Island og Tyskland dog undtaget, så længe rejsen går til en by med mindre end 750.000 indbyggere. Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst for at forhindre spredning af smitte med COVID-19, hvis man rejser til lande og byer, som Udenrigsministeriet fraråder.

Der kan stilles krav om, at medarbejderne bliver hjemme i 14 dage, når de kommer hjem fra rejsen, og at de skal aftale det med virksomheden først. Det bør oplyses klart og tydeligt overfor medarbejderne og gerne på skrift. I kan også beslutte, at I ikke vil imødekomme medarbejderens ønske om at blive hjemme i yderligere 14 dage, og at det kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet, hvis medarbejderen møder på arbejde efter en privat rejse til et ikke-godkendt område, eller hvis de udebliver uden forudgående aftale om evt. forlængelse af ferien, om hjemmearbejde eller frihed uden løn. 

Desuden kan I informere medarbejderne om, at det, hvis de bliver smittet med COVID-19 under en rejse i strid med myndighedernes anbefalinger, kan blive betragtet som selvforskyldt sygefravær, og det vil betyde, at medarbejderne ikke vil have ret til løn under fraværet. Alt dette bør dokumenteres på skrift hvis der senere skulle komme en tvist. Kontakt venligst sekretariatet ved spørgsmål.

Oplysningsskrivelse

DA har udarbejdet en oplysningsskrivelse, som du skal tilpasse din sag, og som du bedes udlevere til medarbejderen og sørge for, at medarbejderen underskriver. Husk at opbevare oplysningsskrivelsen og give en kopi til medarbejderen. Oplysningsskrivelsen er en skabelon, og skal tilpasses hver enkelt sag, så du bedes læse skabelonen grundig igennem, inden du benytter dig af den.

Du finder skabelonen her (du skal bruge login).