Gå til sidens indhold

Har min medarbejder ret til omsorgsorlov?

Den 2. august 2022 trådte ”Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager” i kraft. Ifølge loven har medarbejdere ret til fravær uden løn i 5 dage årligt til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem.

Content Creator Working On Laptop

Det er en betingelse, at vedkommende har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Et familiemedlem defineres i loven som egne børn, forældre, ægtefælle eller partner, eller en person, der bor i samme husstand som medarbejderen. Behovet kan fx være at ledsage en pårørende, der er alvorligt syg eller under udredning for en alvorlig sygdom (demens, kræft, Alzheimer, Parkinsons mv.). Arbejdsgiver kan bede om at se dokumentation for den helbredsmæssige tilstand.

Øvrige fakta om omsorgsorlov:

  • Retten til omsorgsorlov er alene en frihedsret, og der er derfor ikke ret til løn under fraværet.
  • De 5 årlige omsorgsdage regnes pr. kalenderår og tildeles ved årets begyndelse. Omsorgsorlov kan afholdes som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang. Den skæve ikrafttræden betyder desuden, at medarbejderen har ret til 2 dages omsorgsorlov i 2022.
  • Vær opmærksom på, at der gælder et forbud mod forringelse af vilkår ved tilbagevenden og mod afskedigelse af en medarbejder, som følge af anmodning om eller afholdt omsorgsorlov