Gå til sidens indhold

Nye krav om mundbind eller visir

Fra den 29. oktober 2020 indføres et landsdækkende krav om brug af mundbind eller visir i hele detailhandlen. Kravet forventes at gælde både medarbejdere og kunder.

DA har fået en del henvendelser vedrørende de nye krav om mundbind pr. 29. oktober 2020. Vi har derfor kontaktet de relevante myndigheder, men har endnu ikke kunne få en afklaring på, hvordan reglerne skal fortolkes, da bekendtgørelsen for reglerne ikke er offentliggjort endnu.

Dette er derfor vores fortolkning af de udmeldte regler. Vi tager således forbehold for, at reglerne kan fortolkes anderledes, når bekendtgørelsen er endeligt tilgængelig. Vi forventer, det sker torsdag 29. oktober 2020 - samme dag, som reglerne træder i kraft, hvilket vi anser for problematisk. Vi holder os løbende opdateret og udsender information, så snart de endelige regler er afklaret.

Er der krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvortil offentligheden har adgang?
Ja, fra på torsdag d. 29. oktober 2020 er der krav om brug af mundbind eller visir for alle over 12 år i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder detailhandlen og lokaler mv. DA tolker indtil videre dette som, at klienter/kunder skal bære mundbind ved ankomst til klinikkens venteværelse/reception eller lignende lokaler med offentlig adgang.

Skal de ansatte også have mundbind eller visir på?
Ja. Både offentligheden (kunder, besøgende mv.) og ansatte vil skulle bære mundbind eller visir fra på torsdag d. 29. oktober i detailhandlen og i visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Ansatte er undtaget kravet om mundbind, når de opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil det alene er dem, der har adgang (som fx røntgenrum), men sundhedsstyrelsens generelle anbefaling om afstand, god håndhygiejne mv. skal selvfølgelig stadig overholdes. De ansatte forventes ikke at skulle bære mundbind eller visir, når lokalet er lukket for offentligheden.

Hvis der er en anden form for afskærmning, er der så krav om mundbind eller visir?
Nej, det er forventningen, at hvis der er anden form for afskærmning, fx plexiglas el. lign. imellem de ansatte og offentligheden, vil der ikke blive stillet krav om også at skulle bære mundbind eller visir.

Skal visirer være CE-mærkede?
Ja, de visirer, I tilbyder jeres medarbejdere, skal være CE-mærkede.

Hvem skal betale for mundbind eller visir til de ansatte?
Arbejdsgiver skal stille mundbind eller visir til rådighed til sine ansatte, idet de ansatte omfattes af kravet om brug af mundbind og visir i forbindelse med deres arbejde i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Arbejdsgiver skal således afholde udgiften til mundbind eller visir til de ansatte.

Hvem er undtaget fra krav om mundbind eller visir?
Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Ansatte, der lever op til ovenstående undtagelsesbestemmelse, vil derfor formentlig være undtaget fra krav om brug af mundbind eller visir.

Må ansatte spørge ind til, hvorfor kunder, besøgende mv. ikke bærer mundbind eller visir som påkrævet?
Ja, de ansatte må gerne spørge ind til, hvorfor en kunde, besøgende mv. ikke bærer mundbind, men ikke bede om dokumentation. Nogle vælger at vise lægeerklæring. Bliver kunden eller den besøgende ubehagelig, kan butikken ringe til politiet.

Kan man afvise kunder uden mundbind?
DA forventer, at medarbejdere kan bortvise kunder og andre personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Er der krav om opsætning af informationsmateriale om gældende krav til mundbind eller visir?
Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet. Informationsmateriale kan findes her:
1) Plakat: "Her bruger vi mundbind", viser et billede af et mundbind - uden yderligere tekst.
2) Plakat: "Max antal besøgende", viser et mundbind og tekst om, at kunder, der ikke efterkommer kravet, kan bortvises.