Gå til sidens indhold

Orientering og urafstemning om nye kollektive forsikringer for arbejdsskadeforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring

Vi skriver for at informere dig om, at vi i sensommeren 2020 modtog store præmievarslinger fra Tryg på ovennævnte forsikringer pr. 01.01.21.

Der er varslet præmiestigning på 15 % på arbejdsskadeforsikring og 6,4 % på erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Præmievarslingerne betød, at vi har bedt vores forsikringsmægler Willis Towers Watson om at finde alternativ placering af disse forsikringer bedst muligt, idet vi samtidig har bedt om at få nedsat selvrisici til kr. 2.000 for erhvervs- og produktansvarsskader og kr. 5.000 for formuetabsskader/retshjælp/forureningsskader, som de ellers har været siden ordningens start 01.11.2005.

Den samlede besparelse for de to forsikringer samlet er således på kr. 1.591.141 i forhold til varslede præmier og kr. 558.696 i forhold til nuværende 2020 præmie, selvrisiko taget i betragtning.

Begge forsikringer er tilbudt ud fra ligelydende forsikringsbetingelser som de nuværende, hvorfor der ikke sker ændringer i betingelserne ved forsikringsskift.

Tryg har de senere år udbetalt bonus til alle kunder på 8 %. Der er ikke modtaget tilkendegivelse fra Tryg, om der også vil være bonus for 2020, og om den igen vil være 8 %, hvis den udbetales. For 2019 er er modtaget kr. 754.430 i bonus.

DA’s bestyrelse har besluttet at flytte begge forsikringer til de tilbudte forsikringer hos Dansk Arbejdsskadeforsikring og Topdanmark pr. 01.01.21 og har givet Willis Towers Watson besked om at sørge for det administrative omkring flytning af forsikringerne.

Du er altid velkommen til at kontakt Dorte Jaquet fra Willis Towers Watson på telefon 88 13 95 33 eller mail Dorte.Jaquet@WillisTowersWatson.com  for at høre nærmere omkring forsikringerne.

Urafstemning

Ifølge DA’s vedtægter skal bindende aftaler om forsikringsforhold efterfølgende til urafstemning blandt de berørte medlemmer.

DA’s bestyrelse anbefaler, at du stemmer JA til aftalen om de nye forsikringer.

Du er også velkommen til at kontakte formand for DA’s bestyrelse på telefon 2427 1327, eller mail steenbo@get2vet.dk.

Bemærk, at vi skal have din stemme senest den 14. januar 2021 kl. 12.

Link til afstemning.