Gå til sidens indhold

Undgå konflikter om fartbøder mv. i firmabilen

Når du stiller firmabil til rådighed for dine medarbejdere, må denne alene anvendes i virksomhedens tjeneste. Har du medarbejdere, der benytter din firmabil, anbefaler vi, at have en fast procedure for, hvem der har ansvaret ved eventuelle bøder, samt klare regler i tilfælde af, at bilen bliver konfiskeret som følge af vanvidskørsel.

Med vedtagne lovgivning i 2015 (vedr. ansvar for bøder) og i 2021 (vedr. vanvidskørsel) er det ejeren af bilen - og ikke føreren - der står med ansvaret. Det betyder, at arbejdsgiver risikerer at skulle betale fx for medarbejderens hastighedsovertrædelser ved kørsel i firmabilen.

Du finder hele lovteksten her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1710

 

Vi opfordrer til, at medarbejdere, der anvender din firmabil, underskriver en tro- og loveerklæring på, at de er indforståede med reglerne for vanvidskørsel, samt at de kan ifalde et erstatningsansvar over for virksomheden.

Det bør ligeledes fremgå af virksomhedens personalehåndbog, at såfremt medarbejderen modtager en fartbøde eller en parkeringsafgift, da afholdes bøden/afgiften af medarbejderen, og alternativt vil beløbet vil blive modregnet i medarbejderens løn.

DA har udarbejdet en tro- og loveerklæring, som du kan anvende. Du finder den via linket herunder.

Tro- og loveerklæring