Gå til sidens indhold

Uenighed skal afklares ved faglig voldgift

Uenigheden mellem DA og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening om vilkårene for aflønning under vagt skal for en faglig voldgift.

Voldgift

Som det allerede er nogle bekendt, opstod der kort tid efter afslutningen af overenskomstforhandlingerne i februar 2022 en uenighed mellem DA og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening om, hvorvidt det var aftalt at ændre på vilkårene for aflønning under vagttjeneste.

Parterne aftalte som bekendt at indføre nye ulempetillæg for arbejde på skæve tidspunkter - aften og nat - i ordinær arbejdstid, og disse tidspunkter følger nu i øvrigt dyrlægernes. Den ordinære arbejdstid, placeringen heraf samt ulempetillæggene beskrives i overenskomstens §6.

Efter nogen tid og under redigeringen af overenskomsten indtog Veterinærsygeplejerskernes Fagforening det standpunkt, at parterne tillige havde aftalt at indføre de nye ulempetillæg også ved arbejde i vagt. Reglerne for arbejde i vagt, både under rådighed og ved tilkald, adskiller sig væsentligt fra arbejde i turnus, blandt andet ved, at alt vagtarbejde aflønnes med overarbejdsbetaling. Arbejde i vagt reguleres i overenskomstens §7.

DA er "lodret uenig" i forbundets standpunkt, idet vilkårene for vagtarbejde slet ikke var genstand for drøftelse under forhandlingerne. Der er da heller ikke holdepunkter for at konkludere dette, når man læser det meget udførlige aftaleprotokollat, som parterne har underskrevet.

Da parterne ikke har kunnet opnå enighed, skal uenigheden således afgøres ved en faglig voldgift.

"Business as usual"

Parterne er nu i gang med at aftale rammerne for voldgiften. Realistisk set får vi dog ikke en afklaring, før vi er et godt stykke inde i 2023.

Da arbejdsgiversiden har fortolkningsretten i forhold til overenskomstens bestemmelser, skal alle arbejdsgivere aflønne som hidtil under vagt. Dette vil først ændres, hvis en voldgift, mod forventning, går DA imod.   

Spørgsmål kan som vanligt rettes til DA enten på mail eller på telefon 7777 3838.