Gå til sidens indhold

Ansættelsesbevisloven

Som arbejdsgiver skal du sikre, at den ansatte kan få oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Ifølge ansættelsesbevisloven skal alle væsentlige vilkår for den ansatte fremgå af ansættelsesbeviset. Det vil sige, at alle aftaler, som indgås mundtligt både ved ansættelsessamtalen og under ansættelsen, skal skrives enten i kontrakten eller som et tillæg til kontrakten. Væsentlige vilkår kan bl.a. være løn, arbejdstid og frihed.

Fremgår væsentlige vilkår ikke af ansættelsesbeviset eller af et tillæg til kontrakten, og der efterfølgende opstår en konflikt om forholdet, kan det koste arbejdsgiveren mellem 2 og 26 ugers løn i godtgørelse til den ansatte.

Yderligere oplysninger fås via Ansættelsesbevisloven

Arbejdsgiverens pligt ifølge ansættelsesbevisloven

Arbejdsgiveren skal ifølge ansættelsesbevisloven mindst give lønmodtageren oplysninger om:

  1. Hvem der er arbejdsgiver og hvem der er arbejdstager
  2. Arbejdsstedets beliggenhed
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens titel, rang, stilling og jobkategori 
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
  6. Arbejdstagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
  7. Varigheden af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
  8. Den gældende eller aftalte løn, som arbejdstageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er med heri, fx pensionsbidrag, eventuelt kost og logi samt lønudbetalingsterminer
  9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Angivelse af den kollektive overenskomst, der evt. regulerer forholdet.

Kontakt

Tina Helena Dahlmann Jordt
Forhandlingskonsulent

Arbejdsgivere og Selvstændige

Tina Hjordt