Gå til sidens indhold

Overenskomst i klinisk praksis

DA har indgået overenskomst med Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO).

Løn- og ansættelsesvilkår for ansatte dyrlæger i klinisk praksis (undtagen medejende dyrlæger) er aftalt mellem DA og ADO.

 • Opdateret ansættelseskontrakt pr. 1 september 2020

  Pr. 1. september 2020 indbetaler arbejdsgiver 13 % af medarbejderens nettoløn

  Det er i overenskomsten mellem ADO og DA aftalt, at der fra og med den 1. september 2020 ændres de i § 7, stk. 1. nævnte løndele fra bruttoløn til nettoløn, samt at arbejdsgiver indbetaler 13 % af medarbejderens nettoløn jf. overenskomstens § 4, stk. 1 og § 7, stk. 1, til pension. Der er ikke tale om en lønstigning, men arbejdsgiver indbetaler nu 13 % til pension mod 11 eller 12 % før 1. sept. 2020.

  Arbejdsgiver indbetaler beløbet til PJD på vegne af medarbejderen som et arbejdsgiverbidrag til pension. Da der sker tekniske ændringer med kontrakten har DA i samarbejde med ADO udarbejdet nye kontrakter. Du skal som arbejdsgiver således opdatere de kontrakter, som du har med dine dyrlæger.

  Der er udarbejdet to nye kontrakter: den ene er til dyrlæger, som arbejdsgiver allerede har ansat, og den anden er til dyrlæger, som arbejdsgiver ansætter fra 1. september 2020.

  Hvis arbejdsgiver allerede har ansat dyrlæger, så skal der laves et tillæg til den eksisterende kontrakt, den finder du her.

  Hvis du skal nyansætte en dyrlæge, dvs. at dyrlægen starter hos dig den 1. september 2020 eller senere, så skal du bruge denne kontrakt.

  Begge kontrakter kræver login.

  Hvis du har spørgsmål til de nye kontrakter, er du velkommen til at kontakte DA.

   

 • Overenskomst

  Overenskomsten er vedhæftet som bilag 1 til ansættelseskontrakten (bemærk opdateret ansættelseskontrakt ovenfor) og kan hentes som skrivbar-pdf nedenfor.

  Ansættelser på 8 timer eller derunder i gennemsnit pr. uge skal ske i henhold til "Ansættelseskontrakten for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge" (se nedenfor).

   

 • Tro- og loveerklæring

  DA har desuden udarbejdet en tro- og loveerklæring, som du kan bruge, når en dyrlæge skal på barsel. Tro- og loveerklæringen tager udgangspunkt i overenskomsten mellem ADO og DA § 22 (se bilag nedenfor) vedrørende, hvornår en dyrlæge har ret til løn under barsel. 

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid 9-12 (senere opkald besvares i det omfang, det er muligt).