Gå til sidens indhold

Overenskomst i klinisk praksis

DA har indgået overenskomst med Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO).

Løn- og ansættelsesvilkår for ansatte dyrlæger i klinisk praksis (undtagen medejende dyrlæger) er aftalt mellem DA og ADO.

Overenskomsten er vedhæftet som bilag 1 til ansættelseskontrakten og kan hentes som skrivbar-pdf nedenfor.

Ansættelser på 8 timer eller derunder i gennemsnit pr. uge skal ske i henhold til "Ansættelseskontrakten for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge" (se nedenfor).

Har du spørgsmål til kontrakten, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet. 

DA har desuden udarbejdet en tro- og loveerklæring, som du kan bruge, når en dyrlæge skal på barsel. Tro- og loveerklæringen tager udgangspunkt i overenskomsten mellem ADO og DA § 22 (se bilag nedenfor) vedrørende, hvornår en dyrlæge har ret til løn under barsel. 

Kontakt

Tina Helena Dahlmann Jordt
Forhandlingskonsulent

Arbejdsgivere og Selvstændige

Tina Hjordt