Gå til sidens indhold

Overenskomst for veterinærsygeplejersker

Løn- og ansættelsesvilkår for eksaminerede veterinærsygeplejersker er aftalt med Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. Ansættelseskontrakten og den kollektive overenskomst skal følges.

Kontakt sekretariatet såfremt du har spørgsmål til ansættelseskontrakten eller den kollektive overenskomst.

I den nye overenskomst gældende fra 1. august 2018 skal arbejdsgiver være opmærksom på følgende ændringer:

 • Varsling af arbejdstiden - § 6

  Arbejdsgiver kan som noget nyt nu varsle merarbejde til afspadsering med dags varsel, såfremt veterinærsygeplejersken har oparbejdet merarbejde. Merarbejdet, der varsles til afspadsering, må dog ikke være oparbejdet i vagt eller inden for de seneste 3 døgn.

  Arbejdstidsskema indeholdende arbejdstidens placering den enkelte dag skal nu meddeles for mindst to uger ad gangen, senest ved arbejdstidsophør mindst 28 dage før ikrafttræden.

 • Ulempetillæg - § 6

  Ulempetillæggende stiger med 1 kr. pr. time fra og med den 1. august 2018.

 • Merarbejdsbetaling - § 8

  Deltidsansatte oppebærer som noget nyt nu merarbejdsbetaling fra første merarbejdstime pr. dag.

  Merarbejde er fortsat arbejde, der enten er pålagt eller aftalt med arbejdsgiver.

 • Barsel - § 11

  Veterinærsygeplejersken skal fra og med den 1. juli 2018 ydes den høje refusionssats fra Barsel.dk. Satsen er pr. 1. juli 2018 183,09 kr. pr. time.

  For at opnå den maksimale refusion skal veterinærsygeplejersken pr. 1. juli 2018 oppebære en timeløn på 183,09 kr. Arbejdsgiver er dermed forpligtet til under barsel at give en timeløn på 183,09 kr. i de nedenfor nævnte antal uger. Er medarbejderens sædvanlige timeløn lavere end 183,09 kr. i de anførte antal uger, da betaler arbejdsgiver sædvanlig løn i de anførte antal uger.

  Arbejdsgiver kan opnå refusion fra barsel.dk på en eventuel efterregulering af lønnen.

 • Lønstigninger - § 2

  Pr. 1. august 2018 er aftalt følgende basislønstigning:
  Basislønnen stiger for en fuldtidsansat med 550 kr. pr. måned inkl. eget bidrag til pension men ekskl. arbejdsgivers bidrag til pension.

  Basislønnen er fra og med 1. august 2018 følgende:  
  21.506 kr. pr. måned inkl. eget bidrag til pension men ekskl. arbejdsgivers bidrag til pension.

  Stigningen i basislønnen sker med tilbagevirkende kraft til den 1. august 2018. Dermed skal en fuldtidsansat veterinærsygeplejerske med oktober 2018 lønnen have en efterreguleringen på 2 x 550 kr. = 1.100 kr. inkl. eget bidrag til pension men ekskl. arbejdsgivers bidrag til pension. Beløbet er forholdsmæssigt ved deltid.

Dokumenter

Bemærk - du skal bruge login. Har du glemt adgangskode - klik her

Ansættelseskontrakt VSP 2018-2021

Protokollat 2018 - endelig

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15