Gå til sidens indhold

Aftale giver mulighed for at forlænge ansættelser i uddannelsesstillinger og tidsbegrænsede forskerstillinger

Forskere, der er blevet forsinket i deres arbejde på grund af COVID-19, kan nu få forlænget deres ansættelse.

Akademikerne - som ADO er en del af - har indgået en aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om, at arbejdsgiverne kan forlænge ansættelser i uddannelsesstillinger eller midlertidige forskerstillinger, hvis der er opstået forlængelser som følge af hjemsendelser.

Den nye aftale sikrer, at fx ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter efter en konkret og individuel vurdering kan få forlænget deres ansættelse med den tid, man har været hjemsendt, eller i særlige tilfælde længere. Samtidig flytter Uddannelses- og Forskningsministeriet bedømmelsesfristerne for fx adjunkter, så de ansatte får den fornødne tid til at leve op til bedømmelseskravene.

Læs aftale mellem Akademikerne og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser

Meddelelse fra SIU om mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser