Gå til sidens indhold

Har du fået dit ferietillæg med maj-lønnen?

Får du løn under ferie, har du også ret til ferietillæg.

Colourboxferie

De fleste ansatte får udbetalt ferietillægget to gange om året med lønnen for maj og august. Tjek derfor din lønseddel. Det kan dog være, at din arbejdsgiver har valgt at udbetale ferietillægget samtidig med, at du holder ferie. Dette vil også fremgå af din lønseddel.

Ferietillægget kan udbetales på to måder:

Udbetaling af to omgange

Dit ferietillæg for perioden september-maj bliver udbetalt sammen med din løn for maj måned. 

Dit ferietillæg for juni, juli og august bliver udbetalt sammen med din løn for august måned.

Ferietillægget udbetales altså bagudrettet, og ofte efter din ferie er afholdt.

Udbetaling når du holder ferie

Ferietillægget bliver udbetalt samtidig med, at du holder ferie.

Holder du fx 1 ud af i alt 5 ugers ferie i december, får du udbetalt 1/5 af dit ferietillæg. Det er din arbejdsgiver, der vælger, hvilken udbetalingsmodel der anvendes.

Hvorfor får du ferietillæg?

Ifølge ferieloven er du berettiget til at modtage enten feriegodtgørelse på 12 eller 12,5 % eller ferie med løn. Men for en medarbejder, der får ferie med løn, svarer det ikke til de 12 eller 12,5 %.

Ferietillægget er derfor en kompensation til medarbejdere, som har ferie med løn. Modtager du feriegodtgørelse i stedet for løn under ferien, er du altså ikke berettiget til ferietillægget.

Tillægget er i henhold til ferieloven på 1 % af din ferieberettigede løn. Der kan være tilfælde, hvor der er indgået en aftale om et højere ferietillæg. Det kan fx være i din overenskomst eller individuelle kontrakt.

Dit ferietillæg skal gerne indbetales automatisk på din konto. Ligesom med alle dine øvrige lønelementer er det vigtigt, at du husker at tjekke din lønseddel for, om der er udbetalt et ferietillæg, og om det stemmer.

Hvis du ikke har fået dit ferietillæg, eller det ikke stemmer, skal du tage fat i din tillidsrepræsentant eller kontakte ADO.

Hvordan beregnes ferietillæg?

Ferietillægget beregnes af din ferieberettigede løn, der er din bruttoindkomst - dvs. løn inklusive alle skattepligtige lønandele, men fratrukket løn udbetalt under ferie.