Gå til sidens indhold

Har du husket at indberette til lønstatistikken? Ellers kan du nå det endnu.

Selv om du ikke bruger lønstatistikken, er dit bidrag vigtigt, da det hjælper alle til at få et mere klart billede af arbejdsmarkedet og dyrlægers markedsværdi i forskellige sammenhænge.

Browser Window Displaying Workspace

ADO indsamler i denne tid lønoplysninger fra privatansatte dyrlæger uden for klinisk praksis.

Selv om du ikke bruger lønstatistikken, er dit bidrag vigtigt, da det hjælper alle til at få et mere klart billede af arbejdsmarkedet og dyrlægers markedsværdi i forskellige sammenhænge. Men du skal først og fremmest bidrage for din egen skyld. En dag er du måske en af dem, der har brug for statistikken fx i forbindelse med en lønforhandling eller ved jobsøgning.  

I flere år har det desværre kun været omkring hver tredje dyrlæge, der har svaret med lønoplysninger, og det betyder naturligvis, at det i visse sammenhænge kan være let for en arbejdsgiver eller chef at tilbagevise de elles rimelige lønønsker, som du kommer med på baggrund af tabellerne. Sådan må det ikke være. 

En stærk opbakning til en fælles lønstatistik er det helt nødvendige udgangspunkt for at sikre de bedste vilkår for løn- og ansættelse for alle dyrlæger i alle ansættelser. Altså også for dig.

I år har ADO valgt ikke at indsamle lønoplysninger fra vores dyrlæger ansat i det offentlige, idet der er udarbejdet en offentligt lønstatistik med lønoverblik, www.Lønoverblik.dk, der udarbejdes af den statslige arbejdsgiver efter drøftelse med organisationerne.

Ligeledes vil de ansatte dyrlæger i klinisk praksis heller ikke blive bedt om at indberette lønoplysninger til den årlige lønstatistik, idet ADO og DA har indgået et samarbejde om en fælles lønstatistik, som alle praksisejere vil blive bedt om at indberette til med udgangspunkt i december lønnen 2022