Gå til sidens indhold

Hvornår bør du underrette din arbejdsgiver om din graviditet?

Graviditet er ikke i sig selv en garanti for ikke at blive afskediget. Men der er skærpede krav til arbejdsgiveren om, at han/hun skal kunne godtgøre, at fyringen ikke skyldes graviditeten. Læs her, hvordan du er bedst stillet.

Graviditet

Du skal som mor give din arbejdsgiver besked om din graviditet senest 3 måneder før forventet termin. Men ADO anbefaler dog, at du fortæller din arbejdsgiver om graviditeten langt tidligere, og inden graviditeten bliver offentlig tilgængelig viden eller i øvrigt synlig. 

Det skyldes, at du som gravid har en såkaldt afskedigelsesbeskyttelse i ligebehandlingsloven. Hvis din arbejdsgiver opsiger dig, mens du er gravid, skal arbejdsgiver bevise, at han ikke har vægtet graviditeten eller barslen i forbindelse med opsigelsen. Kan arbejdsgiveren ikke dette, kan den gravide kræve en godtgørelse, der efter praksis ligger på mellem 6-12 måneders løn.

Bevisbyrden for arbejdsgiver, efter at have opsagt en gravid, kan efter omstændighederne være svær at løfte, hvis arbejdsgiver vidste besked om graviditeten, og den type arbejde, som den gravide udførte, stadig videreføres af andre ansatte i virksomheden.

Vidste arbejdsgiver derimod intet om graviditeten, kan arbejdsgiver ofte nemt bevise ikke at have vægtet graviditeten i forbindelse med en opsigelse og dermed ikke at have gjort noget ulovligt ved at opsige den gravide.

ADO anbefaler derfor, at du fortæller din arbejdsgiver som en af de første om graviditeten. Under alle omstændigheder bør du fortælle det til arbejdsgiveren, inden du i en bredere kreds offentliggør graviditeten.

Sørg for dokumentation

Når du har fortalt din arbejdsgiver om graviditeten bør du i umiddelbar forlængelse deraf også følge op med en e-mail, så du kan bevise, hvornår og hvordan din arbejdsgiver er orienteret.

ADO oplever desværre, at nogle arbejdsgivere bliver sure, når en ansat fortæller dem, at hun er gravid. Dette er ikke i orden. Vær i den forbindelse opmærksom på, at en arbejdsgiver heller ikke må behandle en gravid ringere med hensyn til arbejdsvilkår på grund af graviditeten, da dette også sanktioneres af ligebehandlingsloven. Godtgørelserne herfor er dog ofte væsentlig mindre end ved afskedigelse.

Er du i tvivl om reglerne om graviditet og arbejde, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk. Vi rådgiver også omkring, hvordan du står økonomisk under en graviditet mv.

LÆS OGSÅ: Arbejdsmiljø og graviditet