Gå til sidens indhold

Alternativer til propofolanæstesi til brug i familiedyrspraksis

Dyrlægeforeningen har med hjælp fra KU SUND fået udarbejdet protokoller med alternativer til propofolanæstesi til brug i familiedyrspraksis.

Propofolpræparater forventes at være tilgængeligt i begrænset mængde i den kommende tid i Danmark. Lægemiddelstyrelsen opfordrer derfor til, at dyrlæger udelukkende anvender lægemidler med propofol til de mest akutte kirurgiske indgreb og i videst muligt omfang anvender et alternativt anæstetikum godkendt til hund og kat.

Restriktivt brug af propofolpræparater gør det nødvendigt at finde alternative anæstesimidler, og på den baggrund har Dyrlægeforeningen med hjælp fra KU SUND fået udarbejdet protokoller med alternativer til propofolanæstesi til brug i familiedyrspraksis (se boks).

Alle doser i tabellerne er angivet i vejledende dosisinterval, og de bør justeres i forhold til patientens almentilstand, indgreb og reaktion på indgivelse - læs mere om anvendelse i tabellerne. 

Propofolpræparat via udleveringstilladelse

DDD er blevet gjort opmærksom på, at Lægemiddelstyrelsen har givet dyrlæger mulighed for at ansøge om generel udleveringstilladelse til Propovet Multidose importeret fra udlandet.

Find den autoudfyldte ansøgningsformular på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside 

Forsyningsvanskeligheder skyldes en global mangelsituation. Det vides ikke, hvor længe mangelsituationen vil vare ved, hvis den opstår, men ifølge Lægemiddelstyrelsen forventes det, at den i givet fald mindst vil strække sig indtil udgangen af september 2020. 

Tabeller med alternativer til propofolanæstesi til hund og kat

Lægemidlerne er listet ved navn på indholdsstof. Der henvises til fx www.medicinpriser.dk, hvor der kan søges på indholdsstof og derved få listet konkrete veterinære præparater.

Bemærk – dokumenterne ligger bag login.

Alternativer til propofolanæstesi til hund  
Alternativer til propofolanæstesi til kat