Gå til sidens indhold

Rejser med familiedyr efter Brexit

Når Storbritannien træder ud af EU-samarbejdet, kommer der ændrede rejseregler for familiedyr. Fødevarestyrelsen har udsendt nedenstående orientering om de nye regler.

Light

Du skal være opmærksom på, at selvom Storbritannien træder ud af EU, så vil Nordirland fortsat være en del af EU’s samhandelsområde. Det vil sige, at for ind- og udførsel til og fra Nordirland vil der ikke ske ændringer i forhold til, hvordan det er i dag.

Derimod sker der ændringer for ind- og udførsel af kæledyr til og fra resten af Storbritannien, bortset fra Nordirland (herefter kaldet Storbritannien) fra den 1. januar 2021, men sandsynligvis også efter overgangsperioden, som løber indtil sommer 2021.

Regler for rejser til Storbritannien fra 1. januar 2021

Nu da Storbritannien bliver et tredjeland, betyder det, at de selv fastsætter deres importkrav for kæledyr.

For ikke-kommerciel flytning til Storbritannien gælder følgende:

 • Flytningen af kæledyret er betinget af ejerens behov for at rejse, fordi kæledyret enten
  • rejser sammen med ejeren, eller
  • det flyttes op til 5 dage før eller efter ejers rejse, ledsaget af en bemyndiget person.
 • Kæledyret skal ikke sælges.
 • Ejendomsretten over kæledyret skal ikke overdrages til en anden person.

Veterinærmyndigheden i Storbritannien har oplyst, at EU borgere indtil videre kan rejse med deres hunde, katte eller fritter til Storbritannien på de samme krav, som gælder i dag. Det vil sige, at hunde, katte eller fritter skal være chippet, have en gyldig rabiesvaccination, samt behandling mod Rævens Dværgbændelorm. Det hele skal dokumenteres i et EU selskabsdyrspas, som skal ledsage dyret til Storbritannien. Desuden må man ikke rejse med flere end fem hunde, katte eller fritter.

Fødevarestyrelsen har ikke fået oplyst, hvornår eller om Storbritannien ændrer på deres beslutning, så vi anbefaler, at du holder dig orienteret via den britiske veterinærmyndigheds Pet Travel Scheme.

Gå til Pet Travel Scheme

I forhold til ikke-kommerciel flytning af andre kæledyr end hunde, katte og fritter, fremgår det af de britiske myndigheders Pet Travel Sheme, at der ingen restriktioner eller krav er til rejser med gnavere, kaniner, fugle, hvirvelløse dyr, padder og krybdyr til Storbritannien fra andre EU lande, bortset fra at formålet med flytningen skal være ikke-kommercielt, som beskrevet ovenfor. Fødevarestyrelsen er dog ikke informeret om, hvorvidt der kan være antalsbegrænsninger i forhold til hvor mange dyr af andre arter af kæledyr, der må rejses med. Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen til, at du holder dig løbende orienteret om de britiske krav via ovennævnte hjemmeside.

Hvis der er tale om indførsel til Storbritannien, som ikke opfylder de grundlæggende krav til ikke-kommerciel flytning, er det de kommercielle krav, som skal følges. Det vil sige, at hunde, katte og fritter skal ledsages af et sundhedscertifikat i stedet for et EU selskabsdyrpas. Sundhedscertifikatet skal være udstedt af en af Fødevarestyrelsens embedsdyrlæger.

Veterinærmyndigheden i Storbritannien har oprettet en hjemmeside, hvor du kan finde skabeloner til sundhedscertifikater.

Gå til siden skabeloner til sundhedscertifikater

Certifikatet for hund, kat og fritte ligger under afsnittet "Commercial dogs, cats and ferrets: health certificates", og den relevante model hedder: "Dogs, cats and ferrets from EU 2019/294 GBHC157E". For andre arter af kæledyr findes der pt. kun et certifikat beregnet til salamandre, som ligger under afsnittet "Other live animals: health certificates", og den relevante model hedder: Salamanders from EU 2018/320 GBHC160E.

Fødevarestyrelsens forventer, at sundhedscertifikaterne vil kunne hentes i TRACES systemet, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår de vil være at finde i systemet. Det er EU Kommissionen, som er ansvarlig for at offentliggøre certifikaterne. Skulle Kommissionen ikke få certifikaterne klar i TRACES systemet inden 1. januar 2021, vil Fødevarestyrelsen vejlede om mulig certificering via Certifikatdatabasen.

Gå til Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase

Hvis der er tale om kommerciel indførsel af andre arter af kæledyr, end hunde, katte, fritter og salamandre, skal de britiske myndigheder kontaktes for at få oplyst de aktuelle importkrav.

Regler for rejser fra Storbritannien til Danmark fra 1. januar 2021

I forhold til ikke-kommerciel flytning af kæledyr fra Storbritannien til EU Medlemsstaterne, har Storbritannien søgt EU Kommissionen om at blive listet som tredjeland. Dette har de øvrige EU medlemsstater stemt for. Derfor er Storbritannien nu blevet listet som tredjeland i EU forordning 2013/577 med virkning fra den 1. januar 2021.

Forudsætningen for at foretage en ikke-kommerciel flytning er fortsat følgende:

 • Flytningen af kæledyret er betinget af ejerens behov for at rejse, fordi kæledyret enten
  • rejser sammen med ejeren, eller
  • det flyttes op til 5 dage før eller efter ejers rejse, ledsaget af en bemyndiget person.
 • Kæledyret skal ikke sælges.
 • Ejendomsretten over kæledyret skal ikke overdrages til en anden person.

For hunde, katte og fritter, der flyttes fra Storbritannien til Danmark, gælder, at de skal være chippet, have en gyldig rabiesvaccination samt være ledsaget af et sundhedscertifikat til brug for ikke-kommerciel flytning. Der kan desuden gøres brug af undtagelsen for rabiesvaccination, når der er tale om hvalpe og killinger. Der kan max. rejses med 5 hunde, katte eller fritter.

Danske hunde, katte og fritter, som rejser med deres ejere til Storbritannien, kan flyttes tilbage til Danmark (EU) uden sundhedscertifikat, når de er ledsaget af deres EU selskabsdyrspas, og hvor alle kravene til flytningen til Danmark, fx vaccination, er indført i passet, før dyret forlod Danmark. Det gør det noget lettere at komme hjem igen, idet man ikke behøver at kontakte de britiske myndigheder for at få dem til at udstede/bekræfte sundhedscertifikatet.

Ikke-kommerciel flytning af fugle bliver også væsentlig anerledes fra 1. januar, idet der nu blandt andet vil være krav om at sundhedscertifikat skal ledsage fuglen, og der må max indføres 5 fugle.

Fødevarestyrelsen vil hurtigst muligt få opdateret vores kæledyrsguides, så det bliver nemt at finde ud af, hvilke krav der skal være opfyldt.

Gå til Fødevarestyrelsens kæledyrsguides

Fælles for alle ikke-kommercielle flytninger af kæledyr fra Storbritannien bliver, at dyrene skal indføres via et indgangssted for rejsende. I Danmark er der tre indgangssteder for rejsende med kæledyr:

 • Kastrup Lufthavn
 • Billund Lufthavn
 • Aalborg Lufthavn (dog kun hunde og katte)

Man kan også indføre kæledyr via andre indgangssteder for rejsende i andre EU medlemsstater.

Gå til listen over indgangssteder for rejsende

Er der tale om kommerciel import, skal alle sendingerne være ledsaget af et sundhedscertifikat, og der er krav om grænsekontrol på et EU godkendt grænsekontrolsted. Enten i Danmark eller en anden EU medlemsstat.

Gå til listen over EU godkendte grænsekontrolsteder