Gå til sidens indhold

PRRS – det skal du som dyrlæge være opmærksom på, når du udtager prøver

Landbrug & Fødevarer informerer:

Der kører nu et nationalt program til nedbringelse af PRRS i dansk griseproduktion. I den forbindelse vil mange dyrlæger, der normalt ikke beskæftiger sig med grise, kunne opleve at skulle udtage blodprøver for, at en besætning kan få PRRS-deklareret sin besætning.

Det er vigtigt at understrege, at der i forbindelse med den nationale PRRS-program er tale om ANTISTOF-deklaration. Det vil sige, at man skal indsende blodprøver til laboratoriet til antistofundersøgelse. For at blive deklareret skal der gives besked til SPF-Sund, gerne ved opstart af antistofdeklaration. Du skal oplyse: CHR, navn og en mailadresse på ejeren, for at starte processen op og få ejerens tilladelse til at modtage blodprøvesvar.

Der skal normalt ikke udtages prøver til viruspåvisning ved PCR. I tilfælde af klinisk mistanke om PRRS skal man dog være opmærksom på, at PRRS er en liste 1-sygdom, og der derfor er krav både om anmeldelse til Fødevarestyrelsen, og at der samtidig skal udtages blodprøver til virusundersøgelse ved PCR på SSI.

I alle tilfælde, hvor man skal undersøge for PRRS-virus ved PCR, er det yderst vigtigt, at besætningsejeren på forhånd har anmeldt udtagningen af virusprøverne på PRRS-Observationsliste (svineproduktion.dk).

Når anmeldelsen er foretaget, sendes der en e-mail til besætningsejeren og slagterierne til underskrift med NemID. Desuden får dyrlægen en mail i kopi, som ikke skal underskrives. Først når dyrlægen har modtaget mailen, udtages prøverne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke må være sendt grise til slagtning den dag, hvor der udtages prøver til virusundersøgelse.

Denne procedure er vigtig for at sikre, at der ikke sker fejl i håndteringen af kød fra besætninger, hvor der påvises PRRS-virus. En fejl vil have store økonomiske konsekvenser.

Som dyrlæge er du altid velkommen til at kontakte SPF-Sund i L&F, også hvis du bare gerne vil have vores nyhedsmails. Vi kan nås på 8740 5101 og sundhedsstyringen@lf.dk. Vi hjælper dig gerne hele vejen gennem processen, så alt glider glat.

Du kan læse meget mere om PRRS-reduktionsplanen her

Læs også: PRRS-sanering: Nøglen til succes er tæt samarbejde og koordinering mellem producenter og dyrlæger