Gå til sidens indhold

Sodødelighed som dyrevelfærdsindsatsområde

Svinedyrlæger skal indberette sodødelighed som dyrevelfærdsindsatsområde i VetReg, hvis besætningers sodødelighed er over grænseværdien.

Besætningsdyrlæger i svinebesætninger har pligt til at indberette sodødelighed som dyrevelfærdsindsatsområde i VetReg i de besætninger, hvor sodødeligheden er over grænseværdien på aktuelt 14%. Landmanden kan til enhver tid se sin aktuelle sodødelighed på www.landbrugsindberetning.dk  og vi opfordrer til, at besætningsdyrlæger bruger data derfra i rådgivningen. Hvis grænseværdien er overskredet skal besætningsdyrlægen sammen med landmanden udarbejde en skriftlig handlingsplan for nedbringelse af sodødeligheden. Husk også, at hvis der ikke konstateres behov for målrettede dyrevelfærdsindsatser i en besætning, så skal dette også indberettes til VetReg.

Læs mere om den målrettede dyrevelfærdsindsats i Fødevarestyrelsens vejledning side 4-7: