Gå til sidens indhold

Slagtning på bedriften - DDD bidrager til løsning

DDD deltog den 18. september i et møde i Fødevarestyrelsen for at finde en løsning på nogle landmænds ønske om at slagte dyr på bedriften af etiske årsager.

Problemstillingen er kort fortalt, at FVST har præciseret EU-reglerne om nødslagtning, hvorefter det ikke er tilladt at nødslagte dyr til human konsum på bedriften blot, fordi ejeren ønsker det. Det har forårsaget megen debat i august måned, da der er et stigende antal landmænd, der ønsker at kunne starte slagteprocessen på bedriften.

Mulige løsninger, så dyr kan bedøves og aflives på bedriften indenfor rammerne af EU-reglerne, er bl.a. indretning og autorisation af et slagteri på bedriften, mobile slagterier og udvidelse af små slagtehuses autorisation til at bedøve og aflive dyr på bedrifterne under særlige forudsætninger. Sidstnævnte særlige forudsætninger havde DDD og andre interessenter forud for mødet indsendt forslag til praktiske løsninger til.

Fødevarestyrelsen fremhævede DDDs forslag om indretning af faciliteter til bedøvelse og aflivning af dyr på bedriften som særligt brugbart indenfor rammerne af EUs hygiejneregler.

Debatten på mødet viste, at der er stor variation mellem de eksisterende forhold i besætningerne, og at der er ønske om en fleksibel løsning. DDD ønsker, at reglerne bliver så fleksible som muligt, uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden.

Fødevarestyrelsen præciserede ved mødet, at hjemmeslagtning til eget forbrug fortsat er tilladt.

DDD deltager aktivt i den kommende høringsfase. En endelig løsning forventes at være på plads per 1. januar 2020.