Gå til sidens indhold

Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat

Foreningen for Danske fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat, FHK, er et fagligt selskab under Den Danske Dyrlægeforening.

FHK har til formål at varetage medlemmernes interesser på de faglige og kollegiale områder. Formålet varetages ved møde- og kursusvirksomhed, og der afholdes mindst et fagligt kursus årligt.

Foreningens medlemmer er fagdyrlæger vedr. sygdomme hos hunde og katte, som er medlem af Den Danske Dyrlægeforening.

Godkendte fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat kan efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen optages som aktive medlemmer i foreningen - se desuden vedtægterne.

Liste med godkendte fagdyrlæger vedr. sygdomme hos hund og kat 

Foreningen har sin egen hjemmeside: www.fagdyrlaegen.dk

Formand Jens Beyer
Ribe-egnens Dyrlæger
Industrivej 30 B
6760 Ribe
Tlf.nr.: 75410300
E-mail: jb@ribedyreklinik.dk

Foreningens bestyrelse kan ses her

Godkendte fagdyrlægehovedopgaver

De uploadede versioner af hovedopgaverne er versioner, der er bedømt af DDDs bedømmelsesudvalg i forbindelse med fagdyrlægegodkendelsen. Opgaverne er ikke redigeret efter bedømmelsesudvalgets bedømmelse, og indholdet er derfor ikke nødvendigvis fuldstændig fagligt korrekt.

Forfatterne har givet samtykke til at opgaverne må publiceres på hjemmesiden. Hovedopgaverne må printes ud til egen, ikke-kommercielle brug, og således ikke distribueres, sælges, kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren.

2009-01
Astrid Ingstrup
Parasitter hos danske katte
Se opgave

2009-02
Hanna M. Arnorsdottir
Forekomsten af myxømatøs mitralklapsygdom hos Chihuahua i Island
Se opgave

2009-03
Henrik Bartholin
Oral tildeling af essentielle fede syrer: Virkning på tåreproduktion og betændelsesprocesser på øjets overflade hos hunde med idiopatisk keratokonjunctivitis sicca (IKCS)
Se opgave

2009-04
Irene Krøjer Hansen
Klinisk afprøvning af Cerenia og Marzine mod køresyge hos hund
Se opgave

2009-05
Lars Knudsen Granly
Ektopiske ureteres hos hund. Diagnostik og kirurgisk behandling
Se opgave

2009-06
Ove Stengaard
Subkutane abscesser hos katte
Se opgave

2009-07
Sonny Liston
Forekomsten af Helicobacter lignende organismer hos hunde
Se opgave

2009-08
Steve Taarnhøj
En komparativ undersøgelse af anvendelsen af henholdsvis Zoletil og Zoletil blanding til anæstesi af kat
Se opgave

2009-09
Nina Engelbrecht Diers
Seroprævalensen af antistoffer mod Canin Herpesvirus 1 hos avlshunde i Østdanmark
Se opgave

2009-10
Vivi Have Odgaard
Compliance or Noncompliance. En undersøgelse af ejercompliace ved antibiotikabehandling af 95 hunde og katte
Se opgave

2007-01
Betina Odefey Paulsen
Felin hyperthyreoidisme - prævalens og symptomer
Se opgave

2007-02
Britt Toft Ingvertsen
Evaluering af diagnostisk værdi og reproducerbarhed af cytologi i veterinær smådyrspraksis
Se opgave

2007-03
Dorte Jørgensen
Prøvalensundersægelse af Bartonella henselae hos tamkatte i Danmark
Se opgave

2007-04
Erik Holm Christensen
Prævalens af adfærdsændringer af aldersbetinget kognitiv svækkelse hos hunde i Danmark
Se opgave

2007-05
Jens Jørgen Abildskov
Prævalensundersøgelse af Hæmoplasma hos katte i Svendborgområdet
Se opgave

2007-06
Johanne Aakjer
Prævalensundersøgelse af mammatumor hos hund
Se opgave

2007-07
Kathrine Thejll Kirchhoff
Sammenligning af Progesterontest, Vaginoskopi og Vaginalcytologi til bestemmelse af optimalt parrings-tidspunkt hos hund
Se opgave

2007-08
Keld Løkkegård Jacobsen
Prøvalensundersægelse af Crenosoma vulpis og Angiostrongylus vasorum hos ræv og hund i et område i Midtjylland
Se opgave

2007-09
Kenneth S. Jakobsen
Ultrasonografisk visualisering af ligamentum cruciatum craniale hos hund
Se opgave

2007-10
Lene J. Mouritsen
Behandling af Malassezia sp. Otitis Externa hos hund med Eddikesyre/Borsyre Ørerenseprodukt
Se opgave

2007-11
Lene Kristensen
Leptospirose hos hund
Se opgave

2007-12
Lisa Bjarnadóttir
A seroepidemiological survey for antibodies to Borrelia burgdorferi sensu lato in dogs in Iceland
Se opgave

2007-13
Marianne Weiss Hansen
Otodectes cynotis
Se opgave

2007-14
Ólöf Loftsdóttir
Presence of Canine Parainfluenza Virus (CPIV) in the Icelandic dog population
Se opgave

2007-15
Pernille Wennich
Urinundersøgelser
Se opgave

2007-16
Steinunn Geirsdóttir
The prevalence of Clostridium perfringens enterotoxin in dogs with acute diarrhea in southwestern Iceland
Se opgave

2007-17
Thomas Hessner
Et klinisk prævalens studie af radiologiske tegn på degenerativ ledlidelse hos 43 katte over 8 år i Storkøbenhavns området
Se opgave

2006-01
Anette Draskau
Ultralydscanning af ovarier og uterus hos kat
Se opgave

2006-02
Annamarie Løje
A Cell Vet i sårbehandling hos hund og kat
Se opgave

2006-03
Anne Beth Abrahamsen
Hugormebid hos hund. En beskrivelse af 20 cases. Klinik, hæmatologi og blodkemi
Se opgave

2006-04
Hanne Kirk Nielsen
Forekomst og udbredelse af Giardia med afsæt i sammenligning af to forskellige testmetoder
Se opgave

2006-05
Helle Busk
Tickborne encephalitis hos hund
Se opgave

2006-06
Jacob Daasbjerg
Biologisk osteosyntese ved brug af ekstern fiksator (SK ESF) og intern fiksator (LCP NCP)
Se opgave

2006-07
Jacob Kjær Larsen
Måling af torsionskraften på tværfrakturer fikseret med henholdsvis 1, 2 og 3 Steinmann søm
Se opgave

2006-08
Johan Rechnagel
Tidlig diagnostik af hyperthyreoidisme hos ældre katte - symptomatologi og subklinisk forekomst
Se opgave

2006-09
Kristine Elbæk
Skab hos hund
Se opgave

2006-10
Lars Hougaard
Måling af antistoffer mod hundesyge og parvovirus med Elisa test kit i klinikken
Se opgave

2006-11
Lone Høegh
Tidlig diagnosticering af nyrelidelse
Se opgave

2006-12
Lotte Davies
En retrospektiv undersøgelse af urolither fra
danske katte 1997-2004
Se opgave

2006-13
Marianne Rom
Othæmatom hos hund. Kliniske observationer og patogenetiske overvejelser
Se opgave

2006-14
Michael Thorsen
Leptospirose hos hund; serologisk screening i Danmark 2005
Se opgave

2006-15
Mogens Allan Nielsen
Investigation of clinical effect after treatment by Cartrophen Vet. or Rimadyl Vet. on dogs with Osteoarthrosis(OA), Osteoch (english version)
Se opgave

2006-16
Mogens Allan Nielsen
Undersøgelse af klinisk effekt ved behandling med Cartrophen Vet. og Rimadyl Vet. på hunde med Osteoartrose, Osteochondrose (dansk version)
Se opgave

2006-17
Mogens Perregaard
Brug af TachoSil® i veteriær praksis
Se opgave

2006-18
Per Larsen
PKD udviklingen hos en gruppe perser- og perserrelaterede katte, over en periode på 6 måneder, baseret på konventionelle hæmatologiske profiler og urinana
Se opgave

2006-19
Søren Haubro
Positioneringens betydning ved røntgenoptagelser hos hund
Se opgave

2006-20
Troels Dahlgaard
Sammenligning af Arthroskopisk - og Røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde
Se opgave