Gå til sidens indhold
Jobopslag

Dyrlæger til Fødevarestyrelsen, VeterinærNord

Vil du være med til at sikre dyrevelfærd for produktionsdyr i forbindelse med transport?

Vil du arbejde på en spændende arbejdsplads med gode og engagerede kolleger? Så læs videre her.

Veterinær Nord søger et antal dyrlæger til at varetage opgaver i relation til eksporter og udførsel af produktionsdyr direkte fra besætninger eller via samlesteder. Vi søger til både faste og evt. tidsbegrænsede stillinger.

Stillingerne er placeret i Team transport, der arbejder med sikring af dyrevelfærd i forbindelse med transporter. Hertil hører også opfølgningsbesøg i besætninger efter sanktioner ved konstaterede overtrædelser i transportegnethed på slagteriet eller ved andre former for kontrol.

I Veterinær Nord har vi mange forskellige arbejdsopgaver. Nogle går på tværs af teams, indgår i det veterinære beredskab eller er kortere intensive kampagner. To aktuelle eksempler på dette er, at vi over en periode i efteråret kører en kontrol for syge og tilskadekomne grise og til vinter skal køre en velfærdskontrol vedrørende udegående kreaturer.

Hvis du har interesse for det, vil der evt. på sigt kunne blive mulighed for, at udføre opgaver for andre teams, eller i forbindelse med det veterinære beredskab. Du må i forbindelse med din ansøgning, derfor også gerne beskrive de kompetencer, som du kan byde ind med på andre opgaver, end det der umiddelbart ligger i jobbet, vedrørende kontrol af dyr ved transport. 

Stillingerne er med tjenestested i Herning. Udkørsel fra Viborg eller Aarhus er også en mulighed.

Arbejdsmiljø og –kultur

Vi har en åben og fri tone i arbejdet. Det tillægges meget stor betydning, at den enkelte medarbejder trives i jobbet, og der gives mulighed for både personlig og faglig udvikling under hensyntagen til såvel medarbejderens som arbejdspladsens behov. Vi lægger stor vægt på at kunne gennemføre en god oplæring i udførslen af opgaver tilknyttet stillingen. Evnen til samarbejde er essentiel for vores hverdag, hvor kulturen er præget af, at vi hjælper hinanden med at udføre de fagligt krævende opgaver bedst muligt, inden for de givne rammer. 

Vores daglige arbejde udføres i faglige sammensatte teams med hovedfokusområder: Team svin, Team fjerkræ, Team kvæg, Team ABP (animalske biprodukter), Team omsætning, Team transport og det administrative team.

Embedsdyrlægestillinger

For alle stillinger gælder at du fortrinsvist vil skulle varetage opgaver i relation til vurdering af dyrs transportegnethed, og certificering af dokumenter i forbindelse med eksport og samhandel fra besætninger og samlesteder. 

Du skal have en dansk autorisation som dyrlæge.

Om dig

Vi søger nye kolleger, der er i stand til tage selvstændigt ansvar for arbejdets planlægning og udførelse, være struktureret og have overblik.

Engagement, fleksibilitet, omgængelighed, humoristisk sans samt gode samarbejdsevner vægtes højt. Vores hverdag er omskiftelig, så det vil være godt, hvis du trives med at håndtere pludselige ændringer i dagsordenen. 

Det vil være en fordel med flair for at anvende IT, herunder at du har erfaring i at arbejde med Office Pakken ligesom kendskab til journaliseringsprogrammet Workzone vil være en fordel, men ikke en forudsætning.

Du skal have gyldigt kørekort til personbil.

Vi opfordrer såvel erfarne dyrlæger som nyuddannede dyrlæger til at søge stillingerne. Skriv gerne om du er interesseret i en fast eller en tidsbegrænset stilling.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er på fuld tid (37 timer) og vil ske efter gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. 

Tiltrædelsestidspunktet forventes at være 1. oktober 2021.

Vil du vide mere

Så kontakt veterinærchef Flemming Kure Marker, tlf. 7227 5221 eller sektionsleder Carsten Røjkjær Jensen, tlf. 7227 5886.

Ansøgningen

Sender du via vores rekrutteringssystem på fvm.dk/job, senest søndag den 8. august 2021. Du skal benytte ansøgningsportalen ved at klikke på ”Søg stillingen” nederst i stillingsopslaget. Husk at vedlægge din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og eventuelle andre relevante bilag. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Vi forventer at afholde jobsamtaler i perioden 11. – 18. august 2021.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Du kan læse om os på www.fvst.dk.