Gå til sidens indhold
Jobopslag

Fødevarestyrelsen søger akademiske medarbejdere til spændende stillinger i Center for Dyresundhed

Har du en relevant akademisk uddannelse gerne som dyrlæge eller jurist og interesse for animalske biprodukter, foder og dyresygdomme? Og er du interesseret i myndighedsarbejde med en veterinær vinkel, hvor der er stor politisk bevågenhed og medieopmærksomhed? Så se nærmere her, da vi i Center for Dyresundhed søger to ny akademiske medarbejdere!

Vores område nyder stor politisk opmærksomhed, hvilket giver en dynamisk og spændende hverdag i både offentlighedens og pressens søgelys. Blandt andet er vi lige nu ved at håndtere et udbrud af fiskesygdommen IHN, og vi har for nyligt været centrum for bekæmpelsen af fugleinfluenza og COVID-19 i mink. Store opgaver med masser af spændende udfordringer.

Vores kerneopgaver er at forebygge og bekæmpe udbredelse af sygdomme hos dyr. Den opgave rummer mange underopgaver, hvor blandt andet arbejdet med det veterinære beredskab er en central del heraf. Herudover arbejder vi med en bred palet af myndighedsopgaver som eksempelvis besvarelse af folketings-spørgsmål, EU-lovgivningsarbejde og lov- og bekendtgørelsesarbejde. Blandt opgaverne er også udarbejdelse og revision af regler, samarbejde med øvrige myndigheder, branche og interesseorganisationer både i Danmark og internationalt – herunder naturligvis EU, samt udvikling af ordninger og formulering af vejledninger på centerets område. 

Konkret har vi brug for to nye akademiske medarbejdere til blandt andet at løfte opgaver i forhold til:
•    Administration af lovgivningen om animalske biprodukter (ABP), herunder foder
•    Sagsbehandling i forbindelse med sygdomsudbrud, herunder bortskaffelse af ABP
•    Opdatering af beredskabsplaner vedrørende ABP
•    Udviklingsopgaver i det veterinære beredskab
•    Deltagelse i processen med udarbejdelse af ny lovgivning både nationalt og i EU
•    Minister- og departementsbetjening

Vi er ca. 60 medarbejdere, og I bliver en del af et tværgående team på ca. 14 medarbejdere, hvor I sammen med jeres kolleger dagligt sætter jeres faglighed i spil. Vi arbejder teambaseret og løser opgaver i tæt sparring, og ofte sker den endelig opgaveløsning på baggrund af faglige diskussioner, hvor vi udnytter hinandens kompetencer og forskelligheder. I vores opgaveløsningen har vi fokus på at spille hinanden gode.

Som medarbejder i Dyresundhed skal I være forberedt på, at I skal deltage i kriseberedskabet i forbindelse med eventuelt sygdomsudbrud, som f.eks. ved udbrud af fugleinfluenza. 

I Fødevarestyrelsen fokuserer vi på udvikling og fleksibilitet. Vi lægger vægt på løbende relevant kompetenceudvikling og er en arbejdsplads, der giver mulighed for balance mellem fritid og arbejdsliv.

Om dig

Du har en akademisk uddannelse, og da en stor del af de faglige hensyn i arbejdet med animalske biprodukter kræver en veterinærfaglig og juridisk afvejning, søger vi primært dyrlæger eller jurister. Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel, men ikke en betingelse. Du har et stort engagement og evner at bruge din faglige viden i kombination med regler, og du har lyst til at sætte dig ind i de mange regler, der findes på området for animalske biprodukter, herunder foder. 

Vi forventer, at du:

•    er indstillet på aktivt at bidrage til et fagligt og socialt fællesskab med dine kolleger 
•    evner at sætte dig hurtigt ind i nye opgaver og har lyst til at arbejde i en omskiftelig verden, hvor prioriteten af opgaver hurtigt kan ændre sig
•    kan arbejde selvstændigt og tager ansvar for din opgaveløsning samtidig med, at du vægter vigtigheden af sparring og samarbejde højt
•    evner at bevare roen, når opgaverne er komplekse, og der til tider kræves hurtige løsninger
•    kan formidle komplicerede emner på en let forståelig måde til en bred målgruppe og favner det danske sprog godt både skriftligt og mundtligt

Lidt mere om os

Center for Dyresundhed er ansvarlig for det veterinære beredskab i Danmark. Vi arbejder med veterinær national sygdomsovervågning, forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme. Vi har ansvar for national overvågning og rapportering af forekomsten af alle husdyrsygdomme/zoonoser herunder det strategiske og operationelle beredskab.

Vi er også ansvarlig for regler for animalske biprodukter, omsætning af levende dyr, dyretransporter samt mærkning og identifikation af levende dyr. 

Derudover arbejder vi med udarbejdelse af lovgivning, forvaltning og vejledning af de decentrale enheder inden for områderne national omsætning af animalske biprodukter, herunder foder, omsætning af levende dyr, beskyttelse af dyr under transport samt mærkning af dyr. 

Vi er placeret i Glostrup tæt på stationen, hvor der er gode transportmuligheder og gode parkeringsforhold. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst i staten. Tiltrædelse er snarest muligt og senest 1. oktober 2021.

Din ansøgning

Vi glæder os til at modtage din ansøgning sammen med CV, kopi af eksamensbeviser og andre relevante dokumenter.

Ansøgningen skal sendes via vores rekrutteringssystem senest den 8. august 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 33 eller 34.

SØG STILLINGEN

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til souschef Tim Petersen tlf. 7227 6648 (ferie i uge 30-33) eller kontorchef Camilla Brasch Andersen 7227 6523 (ferie i uge 27-31).

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.