Gå til sidens indhold
Jobopslag

Afdelingsdyrlæge i Forsvarets Sanitetskommando

Kunne du tænke dig en anderledes og spændende hverdag i en militær stilling som afdelingsdyrlæge i Forsvaret?

En fuldtidsstilling som afdelingsdyrlæge ved Force Health Protection afdelingen i Brabrand er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.

Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Force Health Protection afdelingen er en del af Forsvarets Sanitetskommandos stab i Sødalsparken i Brabrand.

Om stillingen
Vi arbejder inden for et meget bredt fagområde, og er aktuelt et team på tre, med stabsdyrlægen som afdelingschef.

Arbejdsområdet har et overordnet fokus på sygdomsforebyggelse, smitteminimering og det veterinærfaglige område i Forsvaret.

Alle fire militære dyrlægestillinger er placeret i afdelingen, hvilket optimerer den faglige sparring og muligheden for et meget varieret arbejdsområde.

Du deltager i den veterinære sagsbehandling og er en del af den veterinære kontrol- og inspektionsvirksomhed, såvel nationalt som i Forsvarets internationale missioner. Der er udviklings-, rådgivnings- og undervisningsopgaver tilknyttet stillingen.

Vi har tydeligt fokus på smitteminimering, da mange af Forsvarets aktiviteter foregår i områder, hvor alvorlige sygdomme hos mennesker, dyr eller planter forekommer. Fødevaresikkerhed, vand- og felthygiejne er ligeledes en væsentlig del af vores rådgivnings- og inspektionsområde.

Generel sygdomsforebyggelse i Forsvaret og især for Forsvarets udsendte, er et væsentligt arbejdsområde, hvor læger, sygeplejersker og dyrlæger samvirker om den optimale sygdomsforebyggelse. En del af jobbet er også, at udarbejde sundhedsfaglige trusselsvurderinger og efterfølgende give faglig rådgivning i forbindelse med Forsvarets aktuelle missioner. Sygdomsforebyggelse betegnes i vores system Force Health Protection og er i store træk sammenligneligt med One Health, dog med en specifik militær vinkling.

For at optimere forståelsen af den arbejdsmæssige kontekst, vil du i den første periode gennemgå et uddannelsesforløb for at styrke din militær-veterinære forståelse, afhængigt af dine prækvalifikationer.

Du kan forvente en rejseaktivitet på 3 – 6 uger årligt, såvel nationalt som internationalt.

Om dig
Vi forventer, at du har flere års erfaring som dyrlæge og det er ønskeligt, at du har forudgående kendskab til Forsvaret.

Endvidere er det ønskeligt, at du har erfaring fra såvel klinisk hundepraksis som det fødevarehygiejniske område.

Da du bliver en del af en mindre, men faglig stærk enhed, er det vigtigt for os, at du er fagligt engageret, og god til at samarbejde på tværs af faggrænser.

Ligeledes, at du kan håndtere pres, er nytænkende og formår at kommunikere klart og tydeligt, både skriftligt og mundtligt.

Det er ønskeligt, at du har undervisningserfaring og gode sprogkundskaber i engelsk.

For at optimere forståelsen af den arbejdsmæssige kontekst, vil du i den første periode gennemgå et uddannelsesforløb for styrkelse af din militær-veterinære forståelse, afhængigt af dine prækvalifikationer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested er i Brabrand

Ansættelsen sker på individuel kontrakt, og lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning med et pensionsbidrag på 17,1% af den forhandlede løn. 

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forsvarets veterinærinspektør, stabsdyrlæge Niels Kristian Nielsen på telefon 7281 8080 eller på mobil 2061 3184.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningsfristen er 11. februar 2022. Vi forventer at holde samtaler 21. og 22. februar 2022.

Hvis du går videre i processen, skal du være forberedt på at gennemføre Forsvarets fysiske basistest, helbredsvurdering og psykologtest-/interview. Du skal forvente at afsætte hele dagen til dette formål.

Du kan læse mere og søge stillingen via linket her. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.