Gå til sidens indhold
Jobopslag

LEDENDE DYRLÆGE TIL GRISESUNDHED OG KVALITETSSIKRING

Kan du udvikle engagerede dyrlæger og veterinærteknikere og etablere en kultur, der tiltrækker og holder på dygtige og initiativrige medarbejdere? Kan du udvikle og kvalitetssikre kommercielle ydelser indenfor blandt andet rådgivning om smittebeskyttelse indenfor grisesundhed? Så er du måske vores nye leder og kollega i en ny samlet afdeling.

Om Jobbet

Du bliver en del af en nyligt sammenlagt afdeling, hvor vi har fokus på rådgivning indenfor smittebeskyttelse og grisesundhed. Du er en vigtig brik i at samle to tidligere afdelinger (Sundhedsstyringen og Sundhedskontrollen) til én for at styrke robustheden i afdelingen og sikre, at SPF-systemet fortsat er det foretrukne grisesundhedssystem i Danmark. Du bliver en del af et lederteam på tre, hvor vi har fokus på høj faglighed, kollegial sparring, udvikling og på at opretholde en bæredygtig økonomi i afdelingen.

Derudover kan du se frem til at:

 • Sikre udvikling af de faglige kompetencer i afdelingen
 • Sikre digitalisering af afdelingens processer og brug af digitale værktøjer til udvikling af ydelser/produkter
 • Sikre faglig betjening af det politiske niveau i SEGES og L&F og omsætning af politiske beslutninger til handlinger
 • Afdække behov for kompetenceudvikling nu og i fremtiden
 • Formidle afdelingens faglige område og ydelser.


Om dig

Du er først og fremmest leder og kommer med en baggrund som dyrlæge med en solid faglig ballast. Du bruger din dyrlægefaglige viden til at sikre kvalitet og udvikling af nuværende ydelser, og til proaktivt at deltage i udvikling af nye ydelser/produkter. Du brænder for ledelse og det at sikre medarbejdertrivsel, så medarbejderne har gode vilkår for at levere en god vare til kunden.

Derudover trives du med:

 • At udvikle dine medarbejdere
 • At give dine medarbejdere ansvar og indflydelse men også understøtte dem i opgaveløsningen
 • At tage beslutninger – nogle gange uden lang betænkningstid – når der er behov for det
 • At håndtere kundehenvendelser professionelt og troværdigt.

Som person kan du få og tage imod nye ideer og motivere andre til følgeskab, når ideerne skal implementeres. Som leder går du forrest og står ved dine og ledelsesteamets beslutninger. Det er vigtigt, at du er robust og hviler i, at ikke alle er enige og udfordrer dine beslutninger, ligesom du skal kunne udfordre medarbejdere og kolleger positivt.

Du kommer med:

 • Ledelseserfaring og et stort drive for ledelsesdelen
 • Stor faglighed og en forståelse for hvad det vil sige at arbejde i et politisk system
 • Minimum 5 års erfaring som dyrlæge
 • Kommerciel erfaring og indsigt er en fordel

 

Om afdelingen

Vi driver SPF-systemet som er af afgørende betydning for grisesundheden i Danmark og omsætning af grise i ind- og udland. I det daglige laver vi statusstyring, kontrol og rådgivning af forskellige aspekter af grisesundhed, herunder besætninger, transportvogne og andre produkter som kan have betydning for smitteoverførsel.

Vi arbejder primært hjemmefra fordi en stor andel kører på besætningsbesøg hver dag. Men vi mødes regelmæssigt både fysisk og virtuelt. Vi gør meget ud af at holde kontakten selvom vi er spredt i det meste af Danmark.

Vi er meget selvstændige, men bruger hinanden som sparringspartnere og ønsker at fremme en kultur, hvor vi bruger hinanden bedst på vores forskellige stærke områder og deler viden og erfaringer, så alle får det bedst mulige grundlag for at løse deres del af opgaverne.

Vi er ambitiøse og sætter en ære i at levere sundhedsstyring og rådgivning på højeste faglige niveau baseret på erfaringer og nyeste viden.

Vi passer på hinanden og det er vigtigt at vi har en god omgangstone, og kan lide at være sammen, også med grin og kollegial hygge.

Arbejdssted:

Skejby, evt. København, Axelborg.

Kontaktperson:

Afdelingsleder Sara Dalsgaard, tlf. 26194680, (ferie uge 31-34)
Afdelingschef Kristian Møller, tlf. 40304910, e-mail: krim@seges.dk

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.


Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen med 186.000 beskæftigede og en eksport på 166 milliarder, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark. Læs mere på www.lf.dk.

Mød nogle af vores medarbejdere her.