Gå til sidens indhold

Det nordisk-baltisk samarbejde gav aktuel status

Repræsentanter fra veterinærforeningerne i de nordiske og baltiske lande var i sidste uge (uge 45) samlet til et onlinemøde både for at drøfte punkterne forud for de kommende møder i vores europæiske dyrlægeorganisation FVE og for at give aktuel status i de enkelte lande.

På mødet var EU-forordningen om veterinærlægemidler igen oppe at vende. De nordiske kolleger oplever en langt mere pragmatisk tilgang fra myndighederne, end vi gør i Danmark. Der var dog enighed om, at alle støtter op om arbejdet for en opblødning af forordningens bestemmelser om, at dyrlæger skal følge SPC’et strikt - hvilket stadig også er højt på FVEs agenda.

Et andet af de mange emner, der blev drøftet, var tilgængeligheden af dyrlæger. Flere af vores nabolande oplever mangel på dyrlæger, og at det er vanskeligt at få dækket alle geografiske områder.

Diskussionerne går også på, hvis ansvar det er at sikre adgang til dyrlægehjælp på alle tider af døgnet. Både i Sverige og Norge forventes fortsat et delt ansvar mellem distrikterne og de privatpraktiserende dyrlæger - og i Norge har man nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til løsninger. DDD følger derfor nøje denne proces, selv om vi rent geografisk ikke har helt de samme udfordringer på dansk jord.

Fokus var også på FVEs kommende kampagne om mangfoldighed, ligestilling og rummelighed inden for veterinærfaget: "FVE-United in Diversity". Her vil FVE gerne have input, perspektiver og erfaringer om emnet.

De kommende FVE-møder holdes på Malta i dagene fra den 24.-26. november 2022.