Gå til sidens indhold

Information til dyrlægevirksomheder og praktiserende dyrlæger om den aktuelle situation om energiforsyning

Selvom Danmarks forsyningssikkerhed er under pres, forventer Energistyrelsen ikke, som det ser ud nu, at komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt med kontrollerede strømafbrud. Men for den enkelte virksomhed er det alligevel en god ide at skabe sig et overblik over afhængigheden af energi.

Kornmark Juni (3)

Danmarks elforsyningssikkerhed er meget høj. Situationen på det europæiske elmarked er dog udfordret af meget høje priser på grund af krigen i Ukraine, det meget varme og tørre vejr, lav vandstand omkring de norske vandkraftværker på grund af manglende nedbør og tekniske udfordringer på udenlandske kraftværker.

Dette til trods forventer Energistyrelsen ikke, som det ser ud nu, at komme i en situation, hvor det bliver nødvendigt med kontrollerede strømafbrud.

Ved et sammenfald af flere omstændigheder kan der dog opstå effektmangel, hvis produktionen af el ikke er stor nok til at dække forbruget, og i disse tilfælde kan de enkelte distributionsselskaber i yderste konsekvens være nødsaget til at lukke for strømmen i kortere perioder. I en sådan situation vil det være et kontrolleret afbrud i op til to timer i afgrænsede geografiske områder (”brown-outs”). 

Skab overblik over energiafhængighed og processer

Selv om sandsynligheden for kontrollerede afbrud er ekstremt lille, kan situationen give anledning til, at den enkelte virksomhed skaber sig et overblik over afhængigheden af energi.

Følgende spørgsmål kan bruges som inspiration til at afdække virksomhedens kritiske processer og funktioner, og hvilke konsekvenser en strømafbrydelse kan få. Herunder hvorvidt der er behov for at sikre et beredskab, som kan afhjælpe mulige konsekvenser og sikre, at arbejdet kan fortsætte.

  • Hvilke kritiske funktioner og processer findes der i virksomheden?
  • Hvilke af disse er afhængige af strømforsyning?
  • Har vi systemer, maskiner eller andet, som er særligt følsomme?
  • Hvilke konsekvenser vil det have, hvis der sker en strømafbrydelse i op til 2 timer?
  • Hvor længe kan vi klare os uden strømforsyning?
  • Har vi en backup strømforsyning klar? Vil vi have det?
  • Har vi en beredskabsplan klar til at håndtere forsyningsafbrud?
  • Hvordan varsles brown-outs?

Ved risiko for brown-out vil Energistyrelsen og selskaberne gennem medierne kommunikere til alle danskere og bede dem spare mest muligt på strømmen. Hvis elforbruget alligevel overstiger produktionskapaciteten, kan en kontrolleret reduktion af elforbruget iværksættes med meget kort eller uden varsel.

Følg med i energisituationen hos Energistyrelsen