Gå til sidens indhold

Input til diskussionsoplæg om veterinærlægemiddelforordningens artikel 106, stk. 6

Med en ultrakort svarfrist har Den Danske Dyrlægeforening besvaret en høring over et diskussionsoplæg, der skal medvirke til afklare EU-medlemsstaternes holdning til blandt andet de forpligtelser, som skal gælde for de ordinerende dyrlæger og for dyreejere, som anvender orale lægemidler til indgivelse gennem foder eller vand (VMP 2019/6 artikel 106.6).

Veterinærlægemidler og dyrlægens rolle i den sammenhæng er af stor betydning for DDD, der derfor har prioriteret af afgive høringssvar til Fødevarestyrelsen – på trods af den kritisable svarfrist.

Samtidig har DDD opfordret Fødevarestyrelsen til at inddrage DDDs holdning og tidligere fremsatte inputs i spørgsmål om veterinærlægemiddelforordningen.

I høringssvaret opfordrer DDD således også til, at der i forbindelse med drøftelser om denne delegerede retsakt arbejdes for en ændring af eller tilføjelse til artikel 106.1 (strikt anvendelse af veterinære lægemidler jf. SPC), der sikrer dyrlægernes faglige råderum fremadrettet.

Læs DDDs høringssvar her