Gå til sidens indhold

Ny vejledning om brug af veterinær røntgen

Den Danske Dyrlægeforening har givet input til ny vejledning om brug af veterinær røntgen.

DSC 8158

Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) kommer i indeværende år med en ny vejledning om røntgenoptagelse af dyr, der er målrettet fagfolk i den veterinære branche. Vejledningen skal understøtte den gældende lovgivning og den uddannelse, som både dyrlæger og veterinærsygeplejersker har, så vi alle fortsat kan arbejde trygt og ansvarligt med røntgenoptagelser af dyr.

For et år siden nedsatte DDD en ad hoc-gruppe, som løbende har arbejdet med at italesætte det behov, som dyrlægerne har for et fagligt råderum, når det kommer til brugen af røntgen i praksis.

Gruppen har blandt andet indsamlet evidens og erfaringer, og i en artikel i Dansk Veterinærtidsskrift ses der på, hvor farligt er det egentlig, når dyrlæger og andet personale i klinisk praksis tager røntgenbilleder. Senest har DDD altså også drøftet det konkrete indhold af den kommende vejledning med SIS.

Her var der stor lydhørhed for DDDs input, som vil indarbejdes i det udkast, som inden længe sendes i offentlig høring. DDD forventer, at den endelige vejledning er på gaden til sommer - og DDD vil den forbindelse medvirke til at sikre bred kommunikation til berørte faggrupper.