Gå til sidens indhold

AC-forhandlinger for kommunalt ansatte afsluttet

I kølvandet på det generelle forlig på det kommunale område er aftalen for akademikerområdet nu også landet, og den byder blandt andet på ny kompetencefond og mere i pension.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er ved at nå sin afslutning. Vi har tidligere orienteret om indgåelsen af et forlig på det kommunale område, som blandt andet sikrer alle kommunalt ansatte lønforbedringer på 5,02 procent over de næste tre år.

Som en del af det generelle forlig blev der herudover afsat midler til forbedringer specielt til kommunalt ansatte akademikere, og der er nu indgået forlig også om disse midler.

Med resultatet af AC-forliget er der blevet plads til:

- en ny kommunal kompetencefond, der kan søges til individuelt
- forhøjelser af grundlønnen på trin 7 og trin 8 samt grundlønnen for special- og chefkonsulenter
- forhøjelse af pensionsprocenten
- forlængelse af bachelorers skalaløn til trin 6
- projekt om introforløb for nyuddannede på arbejdspladsen

Du kan læse den fulde forligstekst for AC-forliget her og for det generelle forlig her.

De samlede forlig vil komme til urafstemning hos medlemmerne sammen med en redegørelse for de enkelte dele af forligene.