Gå til sidens indhold

Brev til Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund

Regeringens store reformudspil, "Forberedt på Fremtiden 1", tegner en ny retning for det danske uddannelsessystem. Det vil Den Danske Dyrlægeforening naturligvis gerne være med til at udarbejde, så dyrlægeuddannelsen prioriteres i en grad, der står mål med den store rolle, dyrlæger spiller i den samfundskritiske infrastruktur . Derfor har formand Hanne Knude Palshof sendt et brev til uddannelses- og forskningsminister, Christina Egelund, hvor hun række hånden ud til samarbejde, og kort redegør for nogle af de (mange) ting, der kendetegner dyrlægeuddannelsen.

Kære Christina Egelund,

Den Danske Dyrlægeforening har med spænding imødeset dit store arbejde med reformer på uddannelsesområdet. Uddannelse er en grundsten i Danmarks fundament og et område, der for alvor kræver kontinuerlig fornyelse, vision samt føling med samfundssituationen på både nationalt og globalt plan – så det kan ikke have været nogen let opgave, du har haft.

Nu har vi læst Forberedt på Fremtiden 1 og glæder os til at deltage i arbejdet med at kalibrere uddannelserne så de matcher den virkelighed, vi er i og ser ind i. Som Danmarks eneste fag- og brancheforening for dyrlæger har vi en unik viden om både uddannelsesparametre- og nødvendigheder, samt den brede samfundsimplementering af dyrlægestandens store og tværgående faglighed – der udgør en ufravigelig del af vores kritiske infrastruktur.

Vi stiller os derfor til rådighed i det kommende udvalgsarbejde, og vil i den forbindelse nævne, at dyrlægeuddannelsen er kendetegnet ved fx

  • Dyrlægekandidaterne færdiguddannes klinisk på studiet – modsat læger som tilbydes en klinisk basisuddannelse.
  • Dyrlægerne skal være rustede til at være en væsentlig del af den kritiske infrastruktur, hvilket vi så under Covid-19 pandemien.
  • Dyrlægerne bidrager til den grønne omstilling ved bl.a. at forske i foder og leveforhold for produktionsdyr, som kan mindske CO2-udledning og andre klimamæssige uhensigtsmæssigheder.
  • Dyrlægekandidaterne autoriseres af Fødevarestyrelsen, og varetager fra start højt specialiserede opgaver.
  • Den danske dyrlægestand bidrager til international forskning og udvikling af væsentlige sundhedsparametre under ONE-HEALTH (”dyr, menneske og miljø”).
  • Der er en væsentlig del af dyrlægerne, som etablerer start-ups inden for biotek, biomedicin og andre områder med høj samfundsmæssig værdiskabelse.
  • Der er stort set ingen arbejdsløshed blandt nyuddannede dyrlæger.

Vi kunne nævne meget mere – bl.a. at dyrlægeuddannelsen, foruden ovennævnte, er kendetegnet ved et curriculum der er presset i en grad, der retfærdiggør forlængelse af kandidatuddannelsen fra 2½ til 3 år – men vil hellere bidrage med dette i udvalgsarbejdet.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Mange hilsner,

Hanne Knude Palshof

Formand for Den Danske Dyrlægeforening