Gå til sidens indhold

COVID-19: Fælleserklæring for det kommunale område

Arbejdsmarkedets parter på det kommunale område er gået sammen om en fælleserklæring for at forhindre skadevirkningerne af COVID-19, og at smitten fortsætter med at spredes.

Vi har alle et ansvar for, at vi ruster samfundet til bedst muligt at afbøde konsekvenserne af COVID-19 og til at tage de skridt, der er nødvendige for at komme igennem denne ekstraordinære situation. Der er behov for, at vi handler akut og står sammen på tværs af hele det danske arbejdsmarked om at finde de løsninger, der skal til. Det er hovedbudskabet i fælleserklæringen fra Forhandlingsfællesskabet, som alle de faglige organisationer på det kommunale område, herunder ADO som en del af hovedorganisationen Akademikerne, har tilsluttet sig sammen med KL.

Med fælleserklæringen ønsker organisationerne at skabe de nødvendige rammer for kommunerne og sikre medarbejderne så stor tryghed som muligt i deres konkrete arbejdssituation.

Fælleserklæringen berører alle kommunalt ansatte

Fælleserklæringen har betydning for alle ansatte på det kommunale område og berører de overenskomst- og aftalevilkår, som de arbejder under.

Med fælleserklæringen etableres der hjemmel til, at medarbejdere kan blive anvist opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Det betyder, at man som ansat i en kommune skal være klar til at udføre opgaver, som man ellers normalt ville kunne afvise at udføre, fordi det ikke hører ind under den overenskomst, som man er ansat på.

Det er samtidigt i fælleserklæringen lagt vægt på, at dette – givet omstændighederne – så vidt muligt drøftes lokalt, og at der eventuelt indgås lokale aftaler med den lokale afdeling/tillidsrepræsentant. Desuden opfordres der til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven.

Ved varetagelsen af opgaver inden for anden overenskomst/fagområde tages der også hensyn til den ansattes faglighed i forhold til de opgaver, der skal varetages, samt hensyn til ansatte i risikogruppen.

Der opfordres desuden til, at ansatte der i denne ekstraordinære periode får andre opgaver, får den nødvendige oplæring og instruktion.

Det er i fælleserklæringen tydeliggjort, at det sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det betyder bl.a., at i en situation, hvor en ansat måtte blive anvist at skulle varetage opgaver uden for overenskomstens normale område, vil pågældende fortsat være omfattet af sin gældende overenskomst/aftale.

Det er aftalt, at fælleserklæringen har virkning frem til den 31. maj 2020, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse.

Læs fælleserklæringen