Gå til sidens indhold

DDD bakker op om styrket dyrebeskyttelse

En samlet gruppe af medlemmer i Folketinget har fremsat et borgerforslag, der i højere grad kan sikre beskyttelsen af dyr i Danmark. Forslaget, der blev præsenteret under 1. behandlingen tirsdag den 28. november, tager sigte på at etablere et udvidet dyrepoliti med særlige beføjelser til at håndtere tilfælde af grov vanrøgt og mishandling af dyr.

Ifølge forslaget skal både politi og fagpersoner have udvidede beføjelser til blandt andet at få lettere adgang til privat ejendom i forbindelse med disse sager. Desuden kan erhvervsdrivende, der gentagne gange forsømmer dyr på grov vis, miste retten til at have dyr.

Den Danske Dyrlægeforening støtter op om forslaget, da vi mener, at de nuværende lovrammer ikke udnyttes optimalt i dyrevelfærdssager. Dyrlægeforeningen ønsker yderligere, at Fødevarestyrelsen tildeles de nødvendige ressourcer til at gribe hurtigere ind og sanktionere mere effektivt, ligesom vi mener, at der er et behov for at reducere sagsbehandlingstiden og indføre strengere straffe for dem, der svigter deres lovmæssige ansvar over for dyr.

Borgerforslaget foreslår endvidere, at der etableres en fond, der dækker omkostningerne ved at hjælpe nødstedte dyr.