Gå til sidens indhold

DDD: Eneste udvej kan være aflivning

Ny EU-forordning om veterinærmedicin truer brugen af kritisk vigtige antibiotika til dyr. Den Danske Dyrlægeforening forsøger at ændre forslaget, der også strider mod anbefalinger fra Det Europæiske Lægemiddelagentur.

COLOURBOX36349551

EU-Kommissionen arbejder i øjeblikket sammen med medlemsstaterne om en delegeret retsakt, der fastlægger kriterierne for de antibiotika, der kan forbydes til brug i dyr. Det sker med baggrund i et ønske om at beskytte human sundhed. Det er Kommissionen, der vedtager den delegerede retsakt, og hvis Parlamentet og Rådet ikke har nogen indvendinger, træder den i kraft.

Den Danske Dyrlægeforening ser derfor med stor alvor på Kommissionen nyeste udkast af 10. december 2020, hvor der er indføjet en paragraf, der gør det muligt at forbyde visse antibiotika til dyr - på trods af at de er essentielle til behandling af infektioner hos dyr.

Forslaget går imod de faglige anbefalinger, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har givet til Kommissionen i forhold til, hvilke kriterier der bør være opfyldt, før antibiotika kan forbydes til dyr. EMA anbefaler blandt andet, at det pågældende antibiotikum ikke må være afgørende for behandling af livstruende infektioner hos dyr. Hvis forslaget vedtages, betyder det, aflivning kan være eneste udvej.

Formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, mener, at forslaget er dybt kritisabelt både ud fra en etisk og dyrevelfærdsmæssig betragtning.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, hvis vi skal aflive syge dyr, fordi de ikke kan blive behandlet med kritisk vigtige antibiotika, siger Hanne Knude Palshof og tilføjer:

- Den Danske Dyrlægeforening støtter behovet for at beskytte menneskers sundhed i forhold til resistensudvikling gennem forsvarlig brug af antibiotika til dyr og mennesker. Som dyrlæger stræber vi altid efter at behandle infektioner hos dyr med så specifikke antibiotika som muligt og på at begrænse brug af præparater, der disponerer for udvikling af multiresistens. Men helt at forbyde brugen af for dyr kritisk vigtige antibiotika betyder, at der vil være mange hunde og katte, der må aflives, simpelthen fordi de ikke kan modtage den nødvendige behandling.  

Den europæiske dyrlægeforening, FVE, har samme opfattelse som DDD og har kontaktet Kommissionen med henblik på ændring af udkastet af 10. december 2020.

Dyrlægeforeningen har samtidig i et brev til Miljø- og Fødevareudvalget opfordret Folketinget og fødevareministeren til at kontakte Kommissionen for at sikre, at kriterier for antibiotika, der skal forbeholdes mennesker, fastlægges ud fra den faglige rådgivning, som Kommissionen har fået fra EMA.

Hos produktionsdyr ser DDD ikke de samme udfordringer, da god biosikkerhed og dyrlægefaglig rådgivning oftest vil kunne forebygge alvorlige infektioner, men det kræver, at lovgivningen sikrer et tilstrækkeligt antal sundhedsrådgivningsbesøg i produktionsdyrsbesætninger.

EMAs kriterier, der bør være opfyldt, før antibiotika kan forbydes til dyr

  • Høj vigtighed for human sundhed – eneste antibiotikum til behandling af infektion hos mennesker
  • Risiko for spredning af resistens – resistens spredes i betydeligt omfang til mennesker ved brug af dette antibiotikum til dyr
  • Lav betydning for dyresundheden – det pågældende antibiotikum er ikke afgørende for behandling af livstruende infektioner hos dyr, og hvor et forbud ikke vil kompromittere dyresundhed og dyrevelfærd.