Gå til sidens indhold

DDD: Nyt VetStat udfordrer dyrevelfærd, dyresundhed og GDPR-regler

Den Danske Dyrlægeforening er stærkt bekymret for, at der kan blive længere mellem de obligatoriske sundhedsrådgivningsbesøg med det nye Vetstat, hvor der også åbnes for offentlig adgang til følsomme data. – Det kan og vil vi ikke acceptere, siger Helle Slot, formand for DDDs Faggruppe Kvæg.

DSC 6156

I forbindelse med etableringen af et nyt og moderniseret VetStat 2.0 er der udsigt til, at alle og enhver kan trække data på forbruget af receptpligtige lægemidler til dyr og følsomme data på dyrlæger og dyrlægepraksis.

En anden væsentlig ændring i bekendtgørelserne, som DDD har givet høringssvar til, er, at sundhedsrådgivningsaftaler fremover skal indgås på besætningsniveau og dermed kun kommer til at omfatte én besætning. I dag indgås sundhedsrådgivningsaftaler på CHR-niveau, hvilket betyder, at det er den geografiske placering, der er afgørende for aftalen. 

Den Danske Dyrlægeforening er bekymret for, at besætninger, hvor flere ejeres dyr går på samme CHR-nummer og i dagligdagen håndteres som én besætning, kan blive undtaget for en sundhedsrådgivningsaftale, fordi det på papiret ser ud til, at færre dyr går sammen, end der i realiteten gør. 

Det gælder fx kviehoteller, hvor rigtig mange dyr kan gå under samme tag. DDD foreslår derfor, at der oprettes en særlig sundhedsrådgivningsaftale, når flere besætningsnumre af samme type er under det samme CHR-nummer.

- Det helt centrale er, at der med ændringen kan være store samlinger af dyr, som reelt går sammen, men som ikke er under sundhedsrådgivning til trods for, at de udgør en meget stor fare for introduktion og spredning af sygdomme, siger Helle Slot, formand for Dyrlægeforeningens Faggruppe Kvæg.

DDD er også bekymret for, om de nye regler medfører, at landmanden vælger at foretage en bevidst "underopdeling" af besætningen for at undgå sundhedsrådgivning. DDD foreslår derfor, at kravet om sundhedsrådgivning fortsat gælder med det nuværende antal dyr, hvis de holdes på samme CHR-nummer og må anses for at være fuldt samdrevne.

DDD er stærk kritisk overfor åben tilgang til VetStat

Det er stærkt kritisabelt, at det med det nye VetStat bliver muligt for alle borgere i Danmark og andre EU-lande at få adgang til følsomme personoplysninger i VetStat. Den type data skal kun være tilgængelige for kontrollerende myndigheder, besætningsejeren og dennes dyrlæge.

- Vi kan og vil ikke acceptere, at informationer om brug af medicin i de enkelte besætninger er tilgængelige for alle via NemID. Der kan være alle mulige faglige grunde til at udskrive bestemte mængder og medicintyper, men det fremgår ikke af statistikkerne over medicinforbruget. Dermed er der stor risiko for, at fx journalister tolker på nogle tal, som er revet ud af en sammenhæng, og landmænd og dyrlæger bliver hængt ud på grund af medicinforbrug, som man ikke kender baggrunden for, fastslår Helle Slot.

Læs DDDs høringssvar her