Gå til sidens indhold

DDD sætter fokus på bidskader

Der er brug for mere viden og fokus på alvorligheden af bidskader, som blandt andre dyrlæger udsættes for i forbindelse med arbejdet i klinisk praksis.

106928189 M

I efteråret 2020 kontaktede Den Danske Dyrlægeforening regionerne, Statens Serum Institut (SSI) og Rigshospitalet med henblik på at skabe opmærksomhed på behandling af bidskader forårsaget af dyr. Nu har Region Hovedstadens fagudvalg under Den Regionale Lægemiddelkomité gennemgået anbefalingerne i regionens antibiotikavejledninger for henholdsvis hospitalerne og primærsektoren og således opdateret vejledningerne.

Dette er et skridt på vejen mod større viden og fokus på alvorligheden af bidskader blandt fx dyrlæger.

Initiativet kom fra Faggruppe Familiedyr, da det er velkendt, at dyrlæger ofte udsættes for mere eller mindre alvorlige bidskader fra dyr i forbindelse med arbejdet i klinisk praksis. Efter eget udsagn oplever dyrlægerne ofte, at sundhedspersonale på landets skadestuer og i almene lægepraksis har en udpræget konservativ tilgang til behandlingen af selv meget alvorlige bidskader.

Ved en mindre rundspørge blev DDD bekendt med, at dyrlæger i flere tilfælde er blevet meget syge – i visse tilfælde med  blodforgiftning – på grund af manglende rettidig antibiose med sygemeldinger og senskader til følge.

Der var, udover en generel restriktiv tilgang, også forskel på de behandlingsvejledninger, som i 2020 eksisterede i de forskellige regioner og mellem sygehusvæsenet generelt og på Statens Serum Institut.

DDD kontaktede instanserne

Dyrlægeforeningen henvendte sig derfor i august 2020 til redaktionsgruppen for Region Hovedstadens antibiotikavejledning, SSI og Rigshospitalets mikrobiologiske afdeling for en afklaring af, hvilke retningslinjer der bør gælde.

På samme tid har DDD udtrykt ønske om, at man udarbejder fælles retningslinjer og sætter fokus på problemstillingen blandt behandlende læger. Dette for at reducere risikoen for manglende behandling af bidskader, der kan have alvorlige senfølger for dyrlægers (og andre, der skades) helbred og erhvervsevne.

SSI præciserede i efteråret deres forslag til behandling, mens det synes vanskeligere at få en national overensstemmelse mellem behandlingsvejledninger, idet de enkelte regioner fungerer uafhængigt af hinanden.

DDD vil foretage en grundig undersøgelse

For at underbygge behovet for ensrettede vejledninger om rettidig antibiotikabehandling af bidskader, herunder særligt bidskader fra katte, er der brug for bedre data, om hvor mange dyrlæger der udsættes for denne type af skader, hvilken behandling de modtager (eller ikke modtager) samt hvorvidt og hvordan det efterfølgende påvirker deres sygeforløb og erhvervsevne.

Lige nu er der mangelfuld statistik på området, idet mange dyrlæger ikke henvender sig til læge eller skadestue, og de der gør, indgår i en samlet statistik.

Også opgørelser af arbejdsulykker omfatter bid i en samlet kategori (bid fa dyr eller menneske, stik, spark mv.) – her er der anmeldt 395 ulykker (0,9 %) for alle brancher i 2019.

DDDs hovedbestyrelse har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal foretage en grundigere undersøgelse af forholdene. DDD forventer at iværksætte undersøgelsen ultimo 2021 og håber, at mange af medlemmerne ønsker at deltage.

Du finder de opdaterede vejledninger fra Region Hovedstaden samt en folder om dyrebid her (se under Arbejdsmiljø)