Gå til sidens indhold

DDD: To stærke kræfter til internationale organisationer

Den Danske Dyrlægeforening arbejder hele tiden for at få international indflydelse til gavn for danske dyrlæger og glæder sig over, at det er lykkedes at få dyrlægerne Per S. Henriksen og Asger Lundorff Jensen placeret i internationale organisationer.

COLOURBOX4587686.jpg

DDD er aktivt til stede i flere internationale samarbejdsfora for ad den vej at få maksimal indflydelse på det lovgivningsarbejde, der har stor betydning også for danske dyrlægers virke og hverdag. Og med placeringen af to danske dyrlæger i to internationale organisationer får Danmark nu mulighed for at få yderligere indflydelse både på anvendelsen af veterinærmedicin i Europa og veterinæruddannelsen.

Dyrlæge og tidligere veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Per S. Henriksen, er blevet medlem af den europæiske dyrlægeforenings (FVE) medicingruppe (The Working Group on Medicines), der på de europæiske dyrlægers vegne skaber indflydelse på EU-Kommissionens regler om godkendelse og anvendelse af veterinære lægemidler. Derudover arbejder gruppen for at sikre øget tilgængelighed af veterinære lægemidler især til fødevareproducerende dyr samt for ensartet fortolkning af EUs regelsæt i alle medlemslande gennem samarbejde med EU-Kommissionen.

- Det er et stærkt valg. Per har stor indsigt i det europæiske lovgivningsarbejde og enorm viden på feltet. Med Per placeret centralt i FVEs medicingruppe sikrer vi Danmark maximal indflydelse i FVEs arbejde for at påvirke EU-lovgivningen. De øvrige nordiske lande bakkede os op i indstillingen, og Per kommer således til at sidde som repræsentant for hele Norden. Det er et stærkt mandat at sidde på, siger formanden for DDD, Hanne Knude Palshof.

DDD-formanden er også yderst tilfreds med, at professor Asger Lundorff Jensen, KU SUND, er blevet udpeget som medlem af verdensdyrlægeforeningens (World Veterinary Association) strategiske fokusgruppe for veterinæruddannelsen.

- Herved får vi dansk indflydelse på fremtidens dyrlægeuddannelser. Fra dansk side ønsker vi især større vægt på one health i studieplanerne. Også forsvarlig anvendelse af antibiotika og den forebyggende indsats bør vægtes højere internationalt – og det arbejde begynder i dyrlægeuddannelserne, siger Hanne Knude Palshof.

Fakta

  • Federation of Veterinarians of Europe (FVE) er en central aktør på den europæiske veterinærpolitiske scene og talerør for Den Danske Dyrlægeforening og dyrlægeforeninger fra 39 andre europæiske lande.

  • World Veterinary Association (WVA) er en sammenslutning af over 80 nationale veterinærforeninger i hele verden. WVA er en internationalt anerkendte repræsentant for dyrlægeprofessionen globalt set.

  • Henved 80 procent af reguleringen på dyrlægens arbejdsområder sker fra EU.