Gå til sidens indhold

DDD: Undervisning på klinikkerne skal ske med klare retningslinjer

I 2024 åbner Foulum ifølge planen dørene op for det første hold af veterinærstuderende. Denne nye uddannelsesmulighed er blevet mødt med både begejstring og bekymring i branchen – DDD ser især væsentlige udfordringer i forhold til den distribuerede model for den kliniske undervisning.

AU Foulum Fotograf Joergen Weber

Den Danske Dyrlægeforening er overordnet positivt indstillet over for etablering af den nye uddannelsesmulighed for dyrlæger og har løbende været i tæt dialog med Aarhus Universitet, for at sikre nogle ordentlige undervisningsmæssige rammer og en vellykket integration af de studerende i både faglige og sociale miljøer. Dette har DDD netop påpeget i et høringssvar.

Men den nye uddannelse er ikke uden knaster. Særligt på et punkt ser DDD væsentlige udfordringer, og det er i forhold til den distribuerede model for kliniske undervisning. Ordningen nødvendiggør et tæt samarbejde med dyrlægepraksis.

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) har allerede grebet initiativet, da foreningens medlemsvirksomheder i sagens natur bliver afgørende for den distribuerede model. DA ser modellen som et helt nyt forretningsområde for praksis. Det er en stor opgave, som skal løftes af branchen, og derfor er det nødvendigt, at dette arbejde bliver lukrativt for virksomhederne at tage del i.

- Det er vigtigt for os som arbejdsgiverforening at sikre vores medlemmer en god aftale, der adresserer alle parters behov og forventninger bedst muligt – både økonomisk og rent praktisk, siger Mikkel Markussen, formand for DA.

Det drejer sig fx om dyrlægens forsikring, hvor det skal sikres, at dyrlægen er dækket, når de studerende deltager i og udfører behandling af dyr under dyrlægens anvisning og ansvar. Det er også i forhold til uddannelse af de ansvarlige ude på klinikkerne.

Både DDDs formand, Hanne Knude Palshof, og Mikkel Markussen mener, at det er oplagt at se på løsninger i tæt samarbejde med både erhvervet og DDD - og enhedsforeningen vil fortsat løfte den fælles interessevaretagelse.

Det er også vigtig for DDD, at der sikres en god kvalitet over hele linjen:

- I DDDs høringssvar efterspørger vi derfor klar information og retningslinjer for universitetets godkendelseskriterier for praksis, der skal modtage veterinærstuderende, og at der udarbejdes procedurer for løbende kvalitetssikring af opholdenes praktiske og faglige indhold, siger Hanne Knude Palshof.

DDD vurderer samtidig, at der vil være økonomiske eller administrative merudgifter, når studerende sendes ud i praksis blandt andet som følge af øget tidsforbrug ved konsultationer. DDD presser derfor på for fuld kompensation for de ekstra omkostninger, der er forbundet med den nye model.  

Læs høringssvaret her