Gå til sidens indhold

Den skærpede kontrol skal komme dyrene til gode

Det er ærgerligt, at transportbranchen finder det svært at leve med reglen om indsendelse af logbog 48 timer, før transporten finder sted. Der er behov for, at der er mere hånd i hanke med kontrollen af logbogen, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening.

Siden 1. juli har Fødevarestyrelsen øget kontrollen af de 30.000 grise, der hver dag transporteres fra Danmark til udlandet. Det sker som en konsekvens af, at det fra politisk side er besluttet, at Fødevarestyrelsen skal gennemføre 250 indladningskontroller om måneden frem for 100 indladningskontroller om året.

En foreløbig opgørelse viser, at embedsdyrlægerne i den første måned under de nye regler har foretaget 257 indladningskontroller, og ca. 10 pct. af transporterne har fået sanktioner.

Den Danske Dyrlægeforening er tilfreds med, at der er kommet øget fokus på eksportkontrollerne.

- Det er vigtigt, at landmænd, transportører, eksportører og myndigheder sammen kan stå inde for og dokumentere, at dyrene er egnede til transport og transporteres efter gældende regler, siger formand for DDD Carsten Jensen og føjer til:

- Lige så vigtigt er det at sikre, at de dyrlæger, der udfører arbejdet med eksporterne, har den fornødne tid til arbejdet. De er garanter for, at dyr til eksport transporteres under ordnede forhold. Og den øgede kontrol har allerede vist, at embedsdyrlægerne gør en kæmpe forskel for de mange grise, der hver dag sendes ud af landet.

Logbogskontrol er en nødvendighed

Skærpelsen af reglerne har skabt stor frustration hos transportørerne, der ifølge dr.dk bl.a. beklager, at Fødevarestyrelsen skal have logbog-oplysninger om transporten to arbejdsdage før afgang. Chaufførerne oplyser, at de ikke kan planlægge transporterne så lang tid før.

DDD mener, det er ærgerligt, at transportbranchen finder det svært at leve med reglen om indsendelse af logbog 48 timer, før transporten finder sted. Der er dog tale om en EU-regel, så der skal findes en løsning, siger Carsten Jensen.

- Formålet med logbøgerne er at sikre, at forholdene under transporten lever op til reglerne, og at dyrene dermed ikke udsættes for uacceptable forhold, fx for lidt plads. Forhåndsvalideringen af logbøgerne er defineret i EUs Transportforordning og er enormt vigtig, da antallet af indladningskontroller, på trods af det markant øgede antal, kun svarer til ca. 10 % af eksporterne på årsbasis. Derfor skal alle logbøger kontrolleres, og det skal foregå tids nok til, at kontrollen kan sikre, at oplysningerne stemmer.

Dyrlægeforeningen satte tidligere på året dyretransporter under lup med en stor undersøgelse, og her kom det frem, at oplysningerne i logbogen ofte ikke stemmer overens med de aktuelle forhold på lastbilen.

DR har søgt aktindsigt i Fødevarestyrelsens digitale kontrolsystem. 25 ud af 257 kontroller i juli førte til sanktioner. Kun tre af dem handlede om transportdokumenter – resten relaterer sig til dyrenes velfærd.

- Alt det understreger, at der er behov for, at der er mere hånd i hanke med kontrollen af logbogen. Den skærpede kontrol kommer dyrene til gode og vil give os mere viden om, hvilket kontrolniveau der skal opretholdes fremover, siger Carsten Jensen.

Den Danske Dyrlægeforening mener derfor, at det er helt rimeligt, at der stilles krav om ny logbog, hvis transportøren ønsker at ændre i oplysninger, der har betydning for grisenes velfærd, fx lastbilen og antal grise, der skal transporteres.

Tidligere kunne der ændres i logbogen frem til afgang, hvilket gjorde den forhåndsvalidering, som Fødevarestyrelsen skal foretage for at vurdere, om transporten overholder reglerne, værdiløs. Det er dog væsentligt, at såfremt, der ændres i en allerede indsendt logbog, så skal sagen hastebehandles således, at dyrene ikke bliver udsat for unødig ventetid.

Baggrund for DDDs undersøgelse

I sommeren 2018 blev det offentligt kendt, at der gennem en årrække har været problemer med manglende sanktionering af overtrædelser konstateret ved returlogbogskontrollen i forbindelse med dyretransporter.

Forholdet førte til en intern undersøgelse i Fødevarestyrelsen og en analyse af kontrolkonceptet på transportområdet, der banede vejen for, at regeringen og Dansk Folkeparti (DF) indgik en aftale om øget kontrol med dyretransporter i december 2018.

I efteråret 2018 besluttede Den Danske Dyrlægeforening at udsende en spørgeskemaundersøgelse til embedsdyrlæger, der varetager kontrollen med velfærd for grise til eksport. Hensigten var at få belyst, hvordan embedsdyrlægerne oplever kontrollen med dyrevelfærd.

Efterfølgende gennemførte DDD et fokusgruppemøde med deltagelse af embedsdyrlæger fra de tre regionale veterinærenheder. Formålet var på basis af resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen at belyse de identificerede problemstillinger med henblik på konkrete løsningsforslag.

Læs mere om DDDs undersøgelse og tiltag på området