Gå til sidens indhold

Det går hårdest ud over virksomheder, hvor der er dyrlæger, som arbejder med mink som det primære arbejdsområde

Fredag eftermiddag den 6. november holdt Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening et online-møde med fokus på minksituationen. Her kan du læse svar på udvalgte spørgsmål, der blev stillet på mødet.

I kølvandet på myndighedernes beslutning om at aflive alle mink i Danmark, er der i mange dyrlægevirksomheder opstået et akut behov for at få afklaret en lang række spørgsmål - både af økonomisk karakter og i forhold til, hvordan virksomhederne skal forholde sig til klienter og personale. På den baggrund havde DA iværksat et onlinemøde, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål direkte til DDDs politikere og sekretariat.

Fra Den Danske Dyrlægeforening deltog blandt andre DAs formand, Steen Bo Larsen, DDDs formand, Hanne Knude Palshof, Helle Slot, formand for Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr samt jurist i DAs sekretariat Tina Jordt.

Indledningsvis fastslog formand for DA, Steen Bo Larsen, at DDD bakker op om aflivning af mink af hensyn til folkesundheden – og DDD opfordrer alle medlemmer, der har mulighed for det, at bistå sundheds- og fødevaremyndighederne i den store opgave, der ligger foran med masseaflivningerne af mink.

Imidlertid er DDD bevidst om, at det går hårdt ud over de virksomheder, der arbejder med mink som arbejdsområde uanset størrelsen af omsætningen. DA vil derfor fortsat kæmpe for, at dyrlæger får adgang til den kompensationsordning, der udover økonomisk støtte også indeholder ressourcer til omskoling, kurser og lignende for de berørte dyrlæger, om end de nærmere vilkår endnu ikke er kendte

Er dyrlæger omfattet af samfundskritiske funktioner?

Den aktuelle nedlukning af Nordjylland har afstedkommet flere spørgsmål om, hvorvidt dyrlæger kan udføre deres normale erhverv. Dyrlægebranchen ikke på nuværende tidspunkt omfattet af definitionen af en kritisk samfundsfunktion, og derfor er meldingen fra Fødevarestyrelsen til DDD, at dyrlæger ikke har et anerkendelsesværdigt formål til at krydse kommunegrænserne, sagde formanden for DDD, Hanne Knude Palshof.

DDD er dog i dialog med Fødevarestyrelsen og arbejder således på at få klare retningslinjer for dyrlægernes muligheder og begrænsninger.

Må jeg udføre akutarbejde?

Det er imidlertid vigtigt, at man som dyrlæge i den nuværende situation i Nordjylland foretager en konkret vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt at køre ud til patienter eller besætninger, når det samtidig krydser kommunegrænserne. Her må hensynet til Dyrevelfærdsloven og dyrlægers forpligtelser for behandling af dyr vægtes, og det er derfor DAs holdning, at alt akutarbejde skal løses.

Er der derimod tale om besøg eller behandlinger, som kan udsættes, er anbefalingen fra DDD, at man udskyder disse på nuværende tidspunkt. DDD afventer samtidig nærmere retningslinjer fra Fødevarestyrelsen.

Hvilke pligter har dyrlæger i forbindelse med bekæmpelse af smitsomme sygdomme?

Ved udbrud af smitsomme sygdomme blandt dyr kan dyrlæger jævnfør Dyrlægeloven indkaldes som en del af beredskabet for at bidrage til sygdomsbekæmpelse. I et sådant tilfælde anses dyrlægen for at udføre arbejde for Fødevarestyrelsen, og på den baggrund er ansvarsforhold og tilbud om værnemidler mv. pålagt Fødevarestyrelsen.

Kan jeg sige nej til Fødevarestyrelsen, hvis jeg bliver spurgt om hjælp?

Svaret er nej. Dyrlæger er forpligtet til at stille op ved smittebekæmpelse, hvis Fødevarestyrelsen kræver dette.

Eftersom dyrlægevirksomheden vil lide et tab, når de ikke kan råde over fast personale, vil DDD gøre Fødevarestyrelsen opmærksom på, at der skal findes en mere permanent kompensationsaftale, og på samme baggrund har DA rettet henvendelse til Erhvervsministeren om dette.

DA vil også undersøge, hvordan og hvor mange dyrlæger der rammes direkte af omstændigheder omkring nedlæggelse af mink-erhvervet og modtager gerne information fra berørte medlemmer snarest muligt. DA-medlemmer kan skrive til tj@ddd.dk

Flere spørgsmål og svar

Læs flere spørgsmål og svar fra mødet